Bild på Halzin Mint
 • Mot mun- och halsbesvär
 • Läkemedel
 • Bakteriehämmande och antiviral effekt. Smärtlindring efter 5 minuter. Effekt i 2 timmar. Från 12 år
 • Sockerfri
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Halzin Mint

   1,2 mg/0,6 mg sugtablett

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Vid ihållande symtom eller hög feber bör du kontakta läkare.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR HALZIN MINT OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER HALZIN MINT
   3. HUR DU ANVÄNDER HALZIN MINT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV HALZIN MINT
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Halzin Mint ?

   De aktiva substanserna är: Diklorobensylalkohol, amylmetakresol

   Övriga innehållsämnen är: pepparmintsolja, anisolja, levomentol, indigokarmin (E132), kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), isomalt (E953), maltitol (E965).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Pierre Fabre Medicament Production

   Site Diététique et Pharmacie

   Zone Industrielle de la Coudette

   32290 Aignan

   Frankrike

   1. VAD ÄR HALZIN MINT OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Tabletterna är gröna och runda med mintsmak.

   Vad används dåHalzin Mint för?

   Halzin Mint är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Halzin Mint har en bakterie- och virushämmande effekt.


   Diklorbenzylalkohol och amylmetakresol som finns i Halzin Mint kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER HALZIN MINT

   Använd inte Halzin Mint :

   - om du är överkänslig mot diklorobensylalkohol och/eller amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varning och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Halzin Mint

   • Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   Barn

   Halzin Mint bör inte användas av barn under 12 år.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Amning

   Okänt om Halzin Mint går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Halzin Mint har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Halzin Mint :

   Detta läkemedel innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER HALZIN MINT

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 tabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


   Barn över 12 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 tabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


   Äldre: Inga särskilda restriktioner för äldre.


   Halzin Mint bör inte användas av barn under 12 år.

   Om du använder mera Halzin Mint än du borde:

   Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag.

   Om du glömt att ta Halzin Mint :

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   I visssa fall kan överkänslighetsreaktioner inträffa (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgänglig data). Sluta att ta Halzin Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom: Svullnad av ansikte, tunga, eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. FÖRVARING AV HALZIN MINT

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Halzin Mint finns som tryckförpackningar à 8 och 24 sugtabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd


   Tillverkare

   Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

   Campus Empresarila, Lekaroz

   31795, Navarra

   Spanien   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-08-23

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Halzin Mint

  Sugtablett 24 dos(er) Blister

  • Varunummer: 189568
  • Tillverkare: Apofri AB

  57 kr

  Jämförspris: 2,38 kr / dos(er)

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/halzin-mint-sugtablett-24-doser-blister-318871/ 318871 Halzin Mint https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/189568s.jpg 57.00 57.00 SEK Apofri InStock Mot mun- och halsbesvär Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Ont i halsen Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 24 dos(er) Blister