Illamående & åksjuka

Illamående och kräkningar är vanliga symtom vid sjukdomar i mag-tarmkanalen. Men det finns även andra orsaker till illamående. Hälften av alla gravida drabbas. I samband med migränattacker blir vissa illamående och kräks. Det kan också vara en biverkan av något läkemedel. Här hittar du produkter som åksjuketabletter och kräkpåsar.

Läs mer

Illamående och kräkningar

Illamående kan tyvärr vara en följd av att använda vissa mediciner. En del verkar direkt irriterande på magslemhinnan och medför på så sätt illamående. Hit hör främst smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, diklofenak, naproxen eller ibuprofen och medel mot ledsjukdomar, men även järntabletter.

Andra mediciner kan också få dig att bli illamående men då är det osäkert vad som framkallar det. Troligtvis är det vissa delar av hjärnan eller tarmens nervsystem som påverkas. Några exempel på sådana läkemedel är cellgifter, värkmediciner av morfintyp, vissa antidepressiva medel och medicin mot Parkinsons sjukdom.

Ofta går illamåendet över när du har använt medicinen regelbundet. Illamåendet kan lindras om du tar medicinen i samband med mat, men en del mediciner tappar effekten om man tar det samtidigt med maten. Fråga gärna på apoteket.

Mår du riktigt illa och har kraftiga kräkningar, finns det receptbelagd medicin som kan motverka besvären. Tala i så fall med din läkare.

Illamående & gravid?

Ungefär hälften av alla gravida drabbas av illamående och kräkningar. Läs mer om illamående vid graviditet

Ta kontakt med sjukvården om

 • Du har långvariga eller återkommande besvär.
 • Du förutom kräkningar också har sväljningsbesvär och/eller går ner i vikt.
 • Du är gravid och har stora problem till exempel går ner i vikt.
 • Du misstänker att besvären beror på medicin du tar.
 • Du kräks och har diarré och blir slö, kissar mindre än normalt eller är allmänpåverkad.
 • Besvären kommer efter en skallskada som inträffat de senaste två dygnen.
 • Du samtidigt med besvären har smärtor i buken.
 • Du har svartfärgad eller blodblandad kräkning.

Illamående av åksjuka

Många är extra känsliga för att åka bil eller vistas på sjön. Man kan bli kallsvettig, illamående och få ökad salivavsöndring. Det första tecknet på att du håller på att bli åksjuk kan vara att du gäspar, blir trött och blek.

Därför blir du åksjuk

Det som händer när du drabbas av åksjuka är att hjärnan blir förvirrad över ovana rörelsemönster. Den får svårt att tolka de signaler om gungande, krängande eller häftiga rörelser som kommer via balansorganen i innerörat, när dessa skiljer sig från den information som kommer från ögonen.

Motverka åksjuka

Förbered dig inför en resa om du vet att du brukar bli åksjuk.

 • Försök att vara utvilad och utsövd före resan.
 • Ät en kolhydratrik måltid några timmar före, så att magen inte är helt tom.
 • Fortsätt äta och dricka något litet med jämna mellanrum under hela resan så håller du magens mattömningsfunktion igång.
 • Försök sitta i färdriktningen under resans gång och titta framåt.
 • Läs inte medan du åker.
 • Åker du båt kan du prova att fästa blicken vid horisonten och sitta så nära båtens mitt som möjligt, där gungar det minst.
 • Om du trots allt börjar må illa, försök att få frisk luft. Då brukar besvären minska.

Åksjuketabletter & andra metoder mot åksjuka

Läkemedel mot åksjuka kan motverka illamående och kräkningar genom att blockera signalerna från hjärnan till bland annat kräkcentrat i hjärnstammen.

Från 3 års ålder kan du prova Anti-illamående-band, ett armband som stimulerar en akupunkturpunkt på insidan av handen, vilket kan minska illamåendet.

Det finns två receptfria läkemedel mot åksjuka:

Calma är ett tuggummi som man tuggar minst 10 minuter. Tuggummit bör tas cirka 15 -30 minuter före resans start. Calma kan också användas när man redan börjat må illa. Calma kan användas av vuxna och barn från 12 år. Är du gravid ska du inte använda Calma.

Postafen är en åksjuketablett som har effekt i cirka 12 timmar. För att det ska hinna börja verka bör du ta det 1 timme före avresan. Postafen kan göra att man blir dåsig och får försämrad reaktionsförmåga. Postafen kan användas av vuxna, gravida och barn från 6 år utan läkarkontakt.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Postafen ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt och i sådana fall under kortats möjliga tid och högst 2 tabletter dagligen.

Postafen går troligen över i modersmjölk och därför ska Postafen inte användas under amning.

Ta kontakt med sjukvården om

 • Barn under 6 år behöver åksjukemedel.
 • Du vet att du lätt blir åksjuk och redan försökt med receptfria åksjukemedel samt följt råden ovan utan att upplevt lindring av besvären.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 6 produkter
/Meny/Mage/Illamående & åksjuka