Insektsbett

Insektsbett kan vara allt från ett lätt stick av en mygga till ett bromsbett eller getingstick som kan göra väldigt ont. Betten och sticken är oftast inte farliga, utan brukar bara ge klåda, rodnad och svullnad. Besvären försvinner oftast efter någon eller några dagar. Du kan lindra klådan och irritationen på huden under tiden.

Läs mer

Försök att inte klia på insektsbettet

Ta snabbt bort gadden om den sitter kvar. Sedan behövs oftast ingen behandling vid insektsstick eller -bett. Det kan räcka att badda med kallt vatten. Försök bara att inte riva på bettet, eftersom det lätt kan bli infekterat. Sätt eventuellt en häfta över det kliande bettet och riv på häftan istället.

Dämpa klådan med receptfria mediciner

Att badda med någon Alsolprodukt kan lindra klådan efter insektsbett. De produkterna kan man använda också till riktigt små barn. Du kan även prova att använda Xylocain, från 1,5 år, en lokalbedövande salva som smörjs direkt på bettet. Efter 5 minuter lindras klådan och smärtan.

Vid kraftigare klåda och inflammation kan man smörja med medel som innehåller kortison och verkar dämpande på besvären, Mildison Lipid, från 2 år.

Personer, över 12 år, som är extra känsliga för myggbett kan ta Kestine, en antihistamintablett.

Vissa stick kan vara farliga

Stick på känsliga ställen, till exempel tunga eller svalg, kan vara farliga. För personer som är allergiska mot vissa insektsgifter, till exempel från geting eller bi, kan reaktionen bli häftig. Om man vet med sig att man är allergisk eller får stora utslag av insekter, är det bra att kontakta sjukvården för att få allergimedicin att ha i beredskap när man blir stucken eller biten.

Visste du att

Varje individ har olika benägenhet att locka till sig mygg, beroende på olika kroppsdofter, dessutom kan myggorna vara mer eller mindre glupska. Ett myggmedels effekt att avvisa myggen beror bland annat på hur stor dos man applicerat, hur mycket man svettats och omgivningens temperatur och fuktighet.

Ta omedelbart kontakt med läkare

 • Om du har fått geting- eller bistick i munnen.
 • Om du får feber, hudutslag eller svullnad på andra ställen än där bettet sitter.
 • Vid illamående, slöhet eller andningssvårigheter efter geting- eller bistick.
 • Om du tidigare har reagerat kraftigt på insektsstick.
 • Om barn under 3 år eller gamla, drabbas av flera stick av bi och geting eller bett av broms.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visa filter
Inget filter valt
Visa filter
 • Tablett (4)
 • Munsönderfallande (1)
 • Salva (1)
Beredningsform
Dölj filter
 • Tablett (4)
 • Munsönderfallande (1)
 • Salva (1)
Verkningssätt
 • Antihistamin (5)
 • Kyla & värme (1)
Visar 39 produkter
/Meny/Sår, bett & stick/Insektsbett