Häst

Precis som du har ett litet miniapotek hemma kan det vara bra att ha tillbehör till hands för din häst. Här kan du ta del av tips och råd om hur du bygger upp ett stallapotek och hur du ger mediciner. Handla produkterna för din häst direkt och få dem smidigt hemskickade, ofta redan dagen efter beställningen.

Under Mina recept kan du även hämta ut dina djurrecept.

Stallapotek

Även din häst behöver ett eget stallapotek. Ladda upp med lite bra produkter så att du kan ta hand om till exempel enkla småsår.

Bra saker att ha i stallet

 • Blodstoppare
 • Bomull
 • Brems
 • Desinfektionsmedel
 • Engångshandskar till dig själv
 • Fästingplockare
 • Gasbinda
 • Kniv
 • Polsterbinda
 • Sax & pincett
 • Sterila kompresser
 • Självhäftande elastisk binda
 • Sårtvätt
 • Termometer

Läs mer om sårvård och förband 

Så ger du din häst medicin

Det finns många sätt att ge en häst medicin på, till exempel i munnen, på huden eller injektion i muskel.

Granulat och pulver

Medicin som granulat och pulver är enklast att ge utblandat i en liten portion foder. Att blanda ut i äppelmos eller melass brukar fungera bra. Om hästen inte vill äta blandningen kan man röra ut granulatet/pulvret i lite vatten och ge med en spruta direkt i munnen.

Tänk på att
Om du blandar medicin i foder eller vatten ska alltid en så liten mängd foder/vatten som möjligt användas så att din häst äter/dricker upp allt på en gång. Om din häst har möjlighet att gå och äta/dricka lite då och då blir doseringsintervallen felaktiga och medicinens effekt kan försämras.

Pasta och lösning

Medicin som oral pasta är nästan alltid förpackad i en färdig och förfylld doseringsspruta och den ger du direkt i munnen efter inställning av rätt dos. Mixtur det vill säga flytande lösning ger du enklast med en spruta direkt i munnen.

Tabletter kan man ge i en bit morot eller äpple. I vissa fall kan de lösas upp i vatten och ges med spruta eller krossas och blandas med en liten mängd av någonting som hästen tycker om att äta.

Vid all medicinbehandling som ges direkt i munnen såsom mixturer/orala pastor/egenberedda blandningar med hjälp av spruta är det viktigt att föra in sprutan i mungipan och lägga medicinen långt bak på djurets tunga, utan att trycka ner sprutan i svalget. Hästens huvud hålls sedan uppåtriktat och sväljreflex kan framkallas genom att stryka längs matstrupen på undersidan av hästens hals.

Injektion

För medicin som ska injiceras måste du som hästägare alltid ha fått tydliga instruktioner från veterinären avseende injektionsteknik och hantering av medicinen. Medicin som är avsedd för intramuskulär injektion ges till exempel oftast i halsmuskeln på häst.

Ofta gäller intramuskulära injektionsläkemedel som du ger din häst hemma olika typer av antibiotika. Se till att du har en kanylburk för att samla upp använda kanyler och att du återlämnar använda sprutor och läkemedelsförpackning med antibiotikarester på ditt närmaste apotek. Då destrueras antibiotikaresterna på ett säkert sätt och du hjälper till att minska risken för antibiotikaresistens.

Ögonmedicin

Ögondroppar/salva appliceras i den nedre ögonlockskanten när ögat hålls öppet. Därefter bör du försiktigt stryka över ögat när hästen blundar eftersom den annars kan uppleva obehag och själv försöka klia ögat och därigenom skada det.

Medicin på huden

När man behandlar utvärtes på huden är det viktigt att medicinen kommer ordentligt på huden och inte bara kladdas in i pälsen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att klippa/raka det hudområde som ska behandlas och ibland kan man behöva klippa bort någon tuss med extra mycket hår till exempel hovskägget i karlederna hos häst för att komma åt att applicera medicinen ordentligt. Om pälsen är mycket smutsig bör den borstas ren innan applicering för att inte medicineffekten ska minska.

Mer infomation om din häst

Vaccination

Precis som för oss människor kan du vaccinera din häst som skydd mot vissa sjukdomar och för att förhindra spridning av dem. Sjukdomarna vi vaccinerar hästar mot är allvarliga och det finns vaccinationsprogram som du bör följa. Ska du tävla måste hästen ha vaccinerat hästen. Ska hästen betäckas eller kastreras ska du kontakta veterinären i god tid för att se över vaccinationsskyddet.

I Sverige vaccineras hästar ofta mot hästinfluensa, virusabort, stelkramp och botulism. Det finns också andra sjukdomar som du kan vaccinera din häst mot.

Ta kontakt med veterinär

 • För att planera din hästs veccinationsprogram
 • För mer information om vaccination