Hantera & dosera medicin

Här finns hjälpmedel för att förenkla dosering av läkemedel. Allt ifrån Apotekets doseringsask och dosett till tablettdelare och tablettkrossare hittar du här.

Viktigt

Det finns tabletter som inte får delas eller krossas. Läs i bipacksedeln vad som gäller dina läkemedel.