Ekologiskt

Här har vi samlat Apotekets samtliga ekologiska produkter samt svarat på vanliga frågor kring ekologiskt och vad skillnaderna egentligen är mellan ekologiska och konventionella hudvårdsprodukter. 

Eko

Vad är skillnaden mellan ekologisk hudvård och konventionell hudvård?

Skillnaden handlar om, ingrediensernas ursprung. Ekologiska ingredienser ska odlas enligt de krav som ställs för ekologisk odling. Syntetiska framställda ingredienser är ingredienser som framställs genom synteskemiska metoder och har oftast petroleumursprung. All hudvård, oavsett ursprung, måste uppfylla det kosmetiska regelverket som ställer krav på säkerhet. Det innebär krav på en toxikologisk utvärdering och att man säkerhetsställer att produkten är säker för människors hälsa.

Är ekologiska hudvårdsprodukter bättre eller lika bra för huden som konventionella hudvårdsprodukter?

Det beror på ingrediensernas egenskaper och inte var ingredienserna kommer från. Därför gör vi på Apoteket samma kvalitetskontroll av ekologiska produkter som vi gör på alla andra hudvårdsprodukter.

Är ekologiska hudvårdsprodukter bättre för miljön?

Ekologiska hudvårdsingredienser odlas enligt de krav som ställs på ekologisk odling. Men miljö och hållbarhet handlar inte bara om vilka ingredienser som finns i produkten. För en helhetsbedömning om en produkts miljöpåverkan och hållbarhet behöver en se till produktens hela livscykel, till exempel tillverkningen, transporter och förpackningslösning.

Vad är problemen med naturliga eteriska oljor?

Eteriska oljor är en naturlig parfym. Ur ett säkerhetsperspektiv är en naturlig parfym som en eterisk olja komplex att bedöma eftersom sammansättningen kan variera mycket beroende på säsong och odlingsplats. Ur ett allergiperspektiv så är parfym och eteriska oljor lika potenta. 

Varför kan det vara bättre med syntetiskt framställda doftämnen?

Fördelen med en syntetisk parfymblandning är just renheten. Dessutom krävs oftast lägre halter av en syntetisk parfymblandning än eteriska oljor för att få fram en karakteristisk doft vilket innebär att traditionell hudvård oftast innehåller lägre halter parfym än naturlig och ekologisk hudvård. Därmed kan hudvård med syntetiska parfymämnen vara mindre allergiframkallande än naturlig hudvård.