Torra ögon

Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att de är för torra. Orsaken kan vara brist på tårvätska eller felaktig sammansättning av tårvätskan. Vi har ögondroppar och geler som kan lindra besvären.

Torra ögon känns irriterade

Tårar håller ögats slemhinnor fuktiga och väl fungerande. Ibland torkar slemhinnorna ut. Då kan man känna sig trött i ögonen och bli irriterad av ljus. Kanske kliar, svider och skaver det också. Är tårvätskans sammansättning fel kan du även få rinnande ögon då tårvätskan inte stannar på ögats yta.

Torra ögon kan bland annat bero på

  • Nedsatt tårproduktion hos äldre.
  • Fel sammansättning av tårfilmen.
  • Läkemedelsbiverkan.
  • Sjukdomen Sjögrens syndrom eller andra liknande sjukdomar.
  • Torr luft, rökiga eller dammiga lokaler.
  • Om du sitter mycket framför en bildskärm.

Titta rätt på bildskärmen

Man kan försöka undvika miljöer och situationer som utlöser eller förvärrar besvären, till exempel drag, hög temperatur, låg luftfuktighet och irriterande ämnen i luften.

Om du sitter flera timmar framför en bildskärm är det viktigt att den är av hög kvalitet. Tänk också på att inte ha bildskärmen för högt placerad, det gör att du behöver höja blicken, och då vidgas ögonspringan. Det gör att tårarna avdunstar hastigare.

Tårersättning med olika lång effekt

Om du vid enstaka tillfällen känner dig trött i ögonen kan du prova att återfukta med Apotekets ögonvatten, en koksaltlösning i engångspipetter.

Om du har upprepade besvär finns det flera tårersättningsmedel som fuktar och smörjer ögat. Dels finns lättflytande droppar som man droppar flera gånger om dagen, till exempel Systane ultra, dels lättflytande droppar som sitter kvar längre, bland annat Oxyal. De som stannar kvar längre på ögat passar dem som har lite större problem.

Det finns också produkter som är tjockare i konsistensen och stannar kvar längre på ögat, till exempel Viscotears. De medför större risk för att man ser suddigt och fungerar bäst på natten.

Filmen nedan visar hur du tar ögondroppar på bästa sätt.

Vid lipidbrist i tårfilmen och ögat rinner, MGD

Om du har problem med de fettutsöndrande körtlarna som sitter på insidan av ögonlocket, även kallat MGD, kan du få fel sammansättning av tårfilmen och det gör att ögat rinner.

Systane Balance och Tearsagain som innehåller lipsider fungerar bäst då. Dessa kan man också pröva om andra tårersättningsprodukter inte brukar hjälpa så bra eller ögonen rinner mycket. 

Tänk på

De flesta medel mot torra ögon lägger sig som en hinna över ögat och kan göra att du ser suddigt ett tag, tills de har spritt ut sig jämt över ögat. Om du använder medlen på dagtid bör du därför vara försiktig med bilkörning och liknande.

Med eller utan konserveringsmedel

Har du problem med riktigt torra ögon behövs oftast lång behandlingstid och du behöver droppa flera gånger om dagen. Då bör du använda tårersättningsmedel utan konserveringsmedel som irriterar ögats vävnader, som bensalkonklorid.

Ta kontakt med sjukvården

  • Vid långvariga ögonbesvär, speciellt om du samtidigt känner dig torr i näsan och munnen.
  • Om du tar en medicin som kan ge torra ögon.
  • Om du fortfarande har torra ögon efter 2-3 veckor, trots egenvård.