Förgiftning

Färgglada vimplar
Vid akuta förgiftningar kan det hjälpa att snabbt ge medicinskt kol för att förhindra allvarliga symtom. Tänk på att alltid kontakta Giftinformationscentralen (112) eller läkare innan du ger medicinskt kol till ett barn. Giftinformationscentralen rekommenderar alla med småbarn att ha medicinskt kol hemma.

Kontakta Giftinformationscentralen

Tänk på att alltid kontakta Giftinformationscentralen (112) eller läkare innan du ger medicinskt kol till ett barn. Om du har allmänna frågor under dagtid kan du ringa till Giftinformationscentralen på telefonnummer 08-33 12 31. Du kan också besöka deras webbsida: www.giftinformation.se

Viktigt

Ring genast 112 och begär Giftinformation. Vänta aldrig på förgiftningssymtom, utan ring på en gång. Om det blir nödvändigt att åka till sjukhus, ta med den aktuella läkemedelsförpackningen.

Innan du ger medicinskt kol till barn

Du ska inte ge kol till ett barn som är slött eller har ett påverkat allmäntillstånd. Inte heller om barnet fått i sig frätande produkter som lut och syra, eller petroleumprodukter som tändvätska och bensin.

Medicinskt kol verkar i magsäcken och binder till sig en mängd olika substanser, bland annat de flesta läkemedel, och förhindrar att skadliga ämnen tas upp i kroppen. 

Tips!Dosen till barn är ungefär 10 gram kol, vilket motsvarar 70 milliliter Kolsuspension. Eftersom kolsuspensionen inte ser så aptitlig ut, kan du försöka att ge barnet kol i pipmugg. Du kan även blanda kolet med saft eller två teskedar socker för att få en tilltalande smak.

Framkalla inte kräkningar

Att försöka få barnet att kräkas är mycket sällan motiverat och i vissa fall är det till och med riskabelt. Framkalla därför aldrig kräkning utan att först ringa Giftinformationscentralen eller sjukhus/läkare.

Källa: Giftinformationscentralen