Förgiftning

Färgglada vimplar
Vid akuta förgiftningar kan det hjälpa att snabbt ge medicinskt kol för att förhindra allvarliga symtom. Tänk på att alltid kontakta Giftinformationscentralen (112) eller läkare innan du ger medicinskt kol till ett barn. Giftinformationscentralen rekommenderar alla med småbarn att ha medicinskt kol hemma.