Allergi

Färgglada vimplar

När man är allergisk reagerar kroppen på vissa ämnen. Det kan till exempel vara pollen, pälsdjur eller kvalster. Ofta börjar besvären redan när man är barn. Beroende på barnets ålder finns det olika receptfria läkemedel mot besvären som antihistamintabletter och nässpray. Läs noga vilken dos och produkt som passar ditt barn.

Behandla allergi beroende på ålder

Bästa lösningen om ditt barn har allergi är förstås att undvika det barnet inte tål. Men ibland är det lättare sagt än gjort. Beroende på barnets ålder finns det olika receptfria läkemedel mot besvären. 

Om man vet att barnet är allergiskt mot pollen går det bra att behandla med receptfria mediciner så länge barnet har besvär under pollensäsongen. Om de allergiska symtomen beror på annat än pollen, som pälsdjur eller kvalster, bör man inte använda recepfria mediciner i mer än två veckor utan att kontakta läkare.

Barn från 2 år

För barn från två år som har besvär i ögonen finns olika ögondroppar att välja mellan och mot besvär i näsan finns nässprayer. Med ögondroppar märker du skillnad inom 15 minuter. Om barnet har besvär i bara ett öga bör du kontakta läkare innan du ger ögondroppar eftersom allergiska besvär oftast orsakar irritation i båda ögonen. Med Livostin nässpray som är en antihistamin, får du effekt efter cirka 15 minuter. Lomudal Nasal ger bäst effekt om du börjar använda medicinen innan besvären bryter ut.

Barn från 6 år

Barn från 6 år kan som alternativ till nässpray pröva med en allergitablett om du tycker att det är lättare. Barn över sex år med långvarig nästäppa och andra kraftiga näsbesvär får bäst effekt av en nässpray med kortison. Den behöver några dagars regelbunden behandling för att ge full effekt, så börja behandlingen i tid.

Vid lindriga eller måttliga besvär från både ögon och näsa kan barn från sex år pröva att ta en allergitablett. Den lindrar besvären efter drygt en timme, och minskar effekterna av histamin som släpps ut i kroppen vid en allergisk reaktion. Vid pollenallergi kan barnet ta allergitabletter varje dag under säsongen och förebygga besvären.

Lomudal Nasal och Rhinocort Aqua nässpray kan kombineras med en antihistamintablett för att ge en kraftigare effekt.

Tips från sex år och uppåtVill du förebygga ditt barns besvär kan du ge antihistamin i form av en tablett eller nässpray minst en timme innan barnet utsätts för allergenet, till exempel leker i gräset, spelar fotboll eller hälsar på i en familj med pälsdjur. Det här fungerar om ditt barn bara har lätta eller måttliga besvär, annars måste du prata med en läkare.

Nysattacker typiskt för allergi

När barnet kommer i kontakt med det som irriterar släpper kroppen ut ämnet histamin, vilket ger en allergisk reaktion. Symtomen kan likna dem vid förkylning men det finns några saker som är speciella för allergi. Barnets ögon och näsa brukar rinna och klia vid allergi. Och det är vanligt att nysa.

Ofta får pollenallergiker nysattacker, inte bara enstaka nysningar som vid förkylning. Man får inte feber som ibland vid förkylning, men blir däremot ofta trött och får svårt att koncentrera sig. Pollensäsongen varar från tidig vår till sen höst beroende vilken typ av pollen man är allergisk emot.

Om besvären dyker upp oavsett årstid kan det vara lite svårare att koppla ihop snuvan och tröttheten med allergi. Men damm, kvalster och pälsdjur kan precis som pollen ge allergisk snuva. Man får samma besvär som vid pollenallergi, men de kommer året om.

Kontakta sjukvården om

  • Barnet får svårt att andas, om det får pipande andning eller om barnet hostar mycket på nätterna.
  • Bara ena ögat är irriterat.
  • Barnet har allergibesvär året om.
  • Barnet använt receptfria mediciner och inte blivit bättre trots att du följt föreskrifterna.