Insomningsbesvär

En vuxen person behöver normalt sova ca 6 – 8 timmar. Mindre sömn kan påverka din hälsa negativt. När du sover pågår intensiv reparation och återuppbyggnad. Ju mer stress och ansträngningar du utsätter dig för under dagtid, desto viktigare är nattens sömn. För dig som upplever sömnproblem har vi öronproppar och växtbaserade läkemedel.

Bra produkter för dig med sömnproblem

Ett alternativ vid lindriga sömnbesvär kan vara naturläkemedel och växtbaserade läkemedel baserade på medicinalväxten vänderot (Valeriana). Den har en lugnande effekt som gör att det blir lättare att somna. Naturläkemedel med johannesört används mot nedstämdhet, som kan ha samband med sömnbesvär.

Annat som kan hjälpa dig vid sömnbesvär är till exempel Apoteket öronproppar om du ofta störs av ljud på natten, Silence snarkdämpande spray för dig som lider av snarkning samt Goda Sömnboken med handfasta råd för bättre sömn. 

Ekulf NightGuard universal bettskena

Ekulf NightGuard är ett skydd för personer som lider av tandgnissling (bruxism). Den är ett skydd som är avsedd att användas på nätterna för att minska skador på tänder, minska spänningar och värk, ge bättre sömn samt förhindra ljud som uppkommer av tandgnissling eller tandpressning.

Du formar själv din egen bettskena genom att värma upp den i varmt vatten, bita ner i det mjuka materialet och trycka skenan mot tänderna så att det formas efter ditt bett. Läs noga i produktbeskrivningen vilka problem med käke och tänder när bettskenan inte är lämplig att använda.

Sök läkare om du

  • Misstänker att du har sömnapné, andningsuppehåll i sömnen. Oftast är det en partner som upptäcker detta på natten. Sömnapné är påfrestande för hjärta och kärl.
  • Vaknar tidigt och känner ångest, oro och hopplöshet. Orsaken kan vara en depression.
  • Ofta drömmer mardrömmar. Det kan innebära en påfrestning på hjärta och kärl.
  • Lider av kroniska smärttillstånd. Be din läkare om bättre smärtlindring.Känner av myrkrypningar och nattliga benkramper.
  • Har andra typer av sömnproblem som du inte kommer tillrätta med på egen hand.

På några sjukhus finns specialenheter för sömnstörningar. På sömnlaboratoriet gör man en noggrann kroppslig och psykiatrisk utredning, och patienten får också sova en eller flera nätter med mätinstrument. Prata med din läkare för mer information och hänvisning till närmaste sömnklinik.

Vanliga frågor om sömn