Hosta

I förkylning ingår ofta hosta, som ibland kan hålla i sig i flera veckor. Hosta är kroppens sätt att försvara sig genom att göra sig av med det som irriterar luftvägarna. Vi har receptfri lindring mot både rethosta och slemhosta.

Två typer av receptfri hostmedicin

Hosta är ett vanligt förkylningssymtom. Rethosta kallas också torrhosta och kännetecknas av att inget slem kommer upp vid hostningen. Hostan vid en förkylning börjar ofta som rethosta för att slemhinnorna i luftrören är irriterade. Efter ett tag bildas slem i luftvägarna och du får så kallad slemhosta. Upphostningarna kan vara gula eller grönaktiga och är ofta en naturlig del av en vanlig förkylning. Mot förkylningshosta finns receptfria hostmediciner som verkar på två olika sätt.

Mot segt slem

Eftersom upphostning av slem är kroppens naturliga sätt att försvara sig mot främmande ämnen, ska den typen av hosta helst inte dämpas med hostmediciner. Om du har hosta med mycket segt slem kan du prova Bisolvon, Bromhex eller Theracough.

Mot torrhosta eller rethosta

Om hostan gör att du inte kan sova eller om hostan är torr (utan upphostat slem) och irriterande, kan du använda en hostmedicin som dämpar hostreflexen och gör att du hostar mindre. Hostdämpande sugtabletter lindrar och skyddar halsen mot ytterligare irritation. 

Lindra själv din hosta

Vid hosta är det skönt att dricka mycket. Varm dryck, som honungsvatten eller te är ofta lenande för svalget och luftvägarna. Slemmet tunnas ut så att du får lättare att hosta upp det som irriterar.

Tips när du hostar på natten

 • Prova att sova på en extra kudde för att komma upp lite i sängen.
 • Ha ett glas vatten bredvid dig att dricka ur.
 • Använd näsdroppar för att lindra en täppt näsa. Andas du genom munnen blir luftvägarna torra och då hostar du ännu mer.
 • Använd hostmedicin före läggdags om du har svårare hosta som håller dig vaken på natten.
 • Undvik tobaksrök.

Tänk på

Att inte ge honung till barn under 1 års ålder. Det finns alltid en risk för att sporer från en viss typ av bakterier (botulinum), kan finnas i honungen. Hos äldre barn och vuxna finns ett naturligt försvar uppbyggt, så de kan äta honung utan risk.

Andra orsaker till hosta

Att du hostar kan bero på helt andra orsaker än förkylning. Förutom slemhosta och rethosta finns som bekant rökhosta. Hosta kan orsakas av bakterier och vissa andra smittämnen som till exempel mykoplasma. Det kan ge en långvarig hosta. Dessutom kan vissa läkemedel, ge hosta som biverkning.

Luftrörskatarr & lunginflammation kan följa förkylning

De stora luftvägarna som går från halsen ner i lungorna kallas för bronker. När slemhinnorna på insidan av bronkerna blir infekterade kallas det för akut bronkit eller luftrörskatarr - vilket du kan råka ut för i samband med förkylning. 

Bronkit gör ont, man hostar mycket och det rister i bröstet och magen. Hostan är viktig för att bli av med slemmet, men om hostan stör nattsömnen är hostdämpande medicin bra att ta före läggdags. Bronkit kan orsakas både av virus och bakterier och går över av sig själv för det mesta.

Bra att veta

Det är helt normalt att ha 1-2 luftrörskatarrer om året som vuxen, och ännu fler som barn.

Bakterier kan tränga ner i lungorna

Efter en förkylning när luftvägarnas slemhinnor är skadade kan bakterier lättare få fäste. De kan då tränga ned i lungorna och orsaka lunginflammation. Ett tecken kan vara att förkylningen inte blir bättre utan förvärras efter fyra – fem dagar.

Andra sjukdomstecken

 • Det kan göra ont när man andas in djupt eller man kan ha en konstant smärta i övre delen av ryggen.
 • Långdragen hosta, feber, trötthet och allmänpåverkan.
 • Om man känner av sådana symtom ska man kontakta sjukvården.

Astma eller annan sjukdom i luftvägarna

Vid astma kan slemhosta förekomma då dina slemhinnor svullnar och det bildas segt slem. Det leder till problem med andnöd, väsande och pipande andning. Även andra sjukdomar som till exempel KOL kan ge hosta.

Läs mer om astma

Hjärtmedicin

Hjärtmedicin av typen ACE-hämmare, till exempel Enalapril, Captopril och Lisinopril, kan ge hosta som biverkan.

Rökhosta

Rökning är den vanligaste orsaken till långvarig eller återkommande hosta hos vuxna. Undvik rökning och rökiga lokaler som irriterar luftvägarna när du har hosta.

Ta kontakt med sjukvården om

 • Hostan är kombinerad med andnöd eller om du känner dig hängig och sjuk.
 • Hostan är kombinerad med stickande smärta i bröstkorgen vid djupandning.
 • Det upphostade slemmet är blodigt.
 • Barn under 1 år får hosta med kikningar.
 • Barn under 2 år har besvärande hosta.
 • Du tar medicin som kan ha utlöst hosta.
 • Hostan är kombinerad med feber över 38°C i mer än 4 dygn.
 • Hostan inte har gått över efter 3 veckor.