Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig och mycket smittsam virussjukdom. De flesta får vattkoppor som barn och typiska symtom är feber i kombination med kliande röda blåsor. I de allra flesta fall är sjukdomen ofarlig och brukar läka ut av sig själv efter ungefär en vecka. 

Förlopp för vattkoppor

Vattkoppor börjar oftast med

 • feber
 • huvudvärk
 • trötthet
 • röda utslag

De röda utslagen blir ganska snart till kliande vätskefyllda blåsor. Vanligast är att blåsorna först syns på bålen, och att de sedan sprider sig till övriga delar av kroppen så som ansikte, hårbotten, armar, ben, munhåla och övriga slemhinnor. Blåsorna kan komma i omgångar under fyra till fem dagar. För varje ny omgång är det vanligt att även få lite feber.

Blåsorna kliar ofta besvärande mycket. De kan också ge hosta om de sätter sig i luftvägarna, eller besvär vid toalettbesök om blåsor uppstår i underlivets slemhinnor.

Tänk på

Barn som fått vattkoppor ska vara hemma från skola eller förskola tills de är feberfria och orkar med de vanliga aktiviteterna. Samtliga blåsor skall också ha torkat ut.

Lindra besvär vid vattkoppor

Största bekymret med vattkoppor brukar vara den besvärande klådan. Som tur är finns det en del saker du kan göra för att lindra då klådan är som värst.

 • Att vistas i ett svalt rum kan till viss del lindra klådan och sänker dessutom kroppstemperaturen vid feber.
 • Använd kylbalsam eller alsollösning direkt på den irriterade huden. Svalt vatten kan också kännas skönt.
 • PoxClin Coolmousse är ett skum som har en kylande, lugnande effekt. Skummet är lätt att applicera på irriterad hud och det har egenskaper som minskar risk för infektion. Se produkten längre ned på sidan.
 • Att smörja Xylocainsalva på blåsorna kan hjälpa, salvan är dessutom särskilt bra vid blåsor i underlivet.
 • Prova de receptfria antihistaminerna Loratadin eller Clarityn mot besvärlig klåda, men var noga med att läsa på förpackningen om åldersgränser för respektive läkemedel.
 • Håll barnets naglar korta för att minska risk för rivsår.
 • Se till att huden hålls ren med tvål och vatten. Detta för att undvika att bakterier infekterar vattkopporna. 
 • Vid hög feber går det bra att använda läkemedel med paracetamol.

Undvik ibuprofen och liknande läkemedel

Det finns en del läkemedel som man skall undvika vid vattkoppor. Dessa är:

 • Läkemedel innehållande ibuprofen, så som exempelvis Ipren.
 • Läkemedel tillhörande NSAID-preparat eller cox-hämmare.

De kan i kombination med vattkoppor orsaka allvarliga infektioner. Rådfråga på apoteket om du är osäker på vilka dessa mediciner är.

Barn under 18 år skall inte heller använda läkemedel innehållande acetylsalicylsyra, så som Treo eller Bamyl, då de kan ge upphov till sällsynt men allvarlig hjärnskada.

Hur smittar vattkoppor?

Smittan sprids via luften och då den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. Om du haft vattkoppor tidigare är du immun och kan inte smittas igen. Vattkoppor orsakas av samma virus som ger bältros, men du kan inte få bältros av att träffa någon som har vattkoppor.

Från smittotillfället kan det ta mellan en dryg vecka och upp emot tjugo dygn innan de första symtomen visar sig.

En person som smittats av vattkoppor är smittsam redan innan symtom bryter ut, vilket gör det svårt att undvika att föra smittan vidare. Om ditt barn fått vattkoppor skall du alltid meddela skola eller förskola eftersom risken är stor att fler barn smittats.

Viktigt

Om ni skulle behöva söka vård skall du alltid ringa först innan ni åker till någon vårdinrättning. På grund av smittorisken kan du få instruktioner om att undvika att vistas i väntrummet och eventuellt bli direkt visad in på ett undersökningsrum.

Smittsamheten varar till dess att samtliga vattkoppor torkat och blivit sårskorpor, vilket vanligtvis brukar ta runt en vecka.

Oftast ingen behandlig

I de flesta fall då barn smittats av vattkoppor behövs ingen specifik behandling från vården. Det brukar räcka med att själv lindra symtomen hemma till dess att sjukdomen läkt ut. Nedan ser du några produkter som kan lindra klådan.

Skulle receptfria läkemedel inte ha tillräcklig effekt mot klådan kan en läkare skriva ut effektivare medicin.

Om ett nyfött barn eller en person med nedsatt immunförsvar smittats av vattkoppor kan de behöva medicinsk behandling och ska därför alltid träffa en läkare.

Tonåringar och vuxna med vattkoppor

Tonåringar och vuxna löper risk att få en något allvarligare form av vattkoppor, med mer utslag och värre klåda än barn. Medicinsk behandling rekommenderas därför även för dig som är 18 år gammal eller äldre.

Komplikationer av vattkoppor

Vanligaste komplikationen är hudinfektioner som uppstår om bakterier letat sig in i blåsorna då du kliat dig. Tecken på hudinfektion är att det kommer var eller gulaktig vätska ur blåsorna och att huden blir röd runtom. Även febern kan komma tillbaka vid en hudinfektion.

En ovanlig komplikation som kan uppstå vid vattkoppor är lunginflammation.

Se nedan vilka tecken du skall vara uppmärksam på om du eller ditt barn drabbats av vattkoppor.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns ett vaccin mot vattkoppor som har god effekt och få biverkningar. Det rekommenderas främst till barn och vuxna med nedsatt immunförsvar.

Vaccinet ingår inte i Sveriges allmänna vaccinationsprogram men du har möjlighet att vaccinera dig själv eller ditt barn om du betalar för det. Vaccinet kan ges från nio månaders ålder och uppåt. Är du gravid kan du dock inte vaccineras.

Kontakta sjukvården om

För barn med vattkoppor behöver du kontakta sjukvården om följande inträffar:

 •       Ditt barn är under sex månader.
 •       Ditt barn är väldigt trött och medtaget.
 •       Barnet har nedsatt immunförsvar.
 •       Ditt barn har haft feber som legat över 38 grader i mer än tre till fyra dygn.
 •       Hosta och feber uppstår igen trots utläkta blåsor.
 •       Ditt barn har många infekterade blåsor.
 •       Klådan är väldigt besvärande och receptfria antihistamin inte hjälper.

Om du är 18 år eller äldre och smittats med vattkoppor skall du alltid ta kontakt med sjukvården så fort du lagt märke till första symtom.

Skulle du få hosta och feber efter att blåsorna läkt ut skall du också kontakta vårdcentralen för att utesluta lunginflammation.

Vattkoppor vid graviditet

Är du gravid och kommit i kontakt med smitta, skall du höra av dig till vårdcentral eller barnmorskemottagning om du inte vet med dig att du haft vattkoppor tidigare.

Återigen, var noga med att alltid först ringa innan du åker till vårdcentral eller akutmottagning. För att undvika risken att smitta andra i ett väntrum kan du bli hänvisad direkt in på ett undersökningsrum.