Nedstämdhet & oro

Att drabbas av nedstämdhet och oro är en normal reaktion på tillfälliga påfrestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer. Vi kan också uppleva oro och ångest om vi hamnar i obehagliga situationer. Det är helt naturligt och en inbyggd funktion för vår överlevnad vid hotande fara. För lindring av oro finns växtbaserade läkemedel att prova.

Hjärnans signalaktivitet styr vårt välmående

En viktig förutsättning för att vi ska må bra är att både hjärna och kropp är i balans och harmoni. Vår psykiska hälsa styrs av signaler som löper i nervbanor mellan olika delar av hjärnan. Det genetiska arvet tillsammans med miljön – erfarenheter och händelser i livet samt intag av läkemedel och droger – inverkar på hjärnans förmåga att bevara balansen i signalaktiviteten.

Hjärnans olika funktioner påverkar varandra genom att de är sammankopplade i ett nätverk av nervtrådar. Är du nedstämd kan du därför också känna dig orolig eller få insomningsbesvär. Hjärnan samverkar även med övriga system i kroppen vilket gör att din nedstämdhet och oro kan visa sig i form av mag- och tarmbesvär eller som smärtor och spänningar i nacke, skuldror och rygg.

Nedstämdhet

Vissa kan känna sig nedstämda när de misslyckats med en prestation, har genomgått en separation eller har förlorat en nära vän. Övergångsfaser i livet och livskriser kan också orsaka nedstämdhet. Andra kan känna sig nedstämda under vissa delar av året. Nedstämdhet är inte samma sak som depression. Du kan vara nedstämd och ledsen utan att du för den skull har diagnosen depression. Däremot kan nedstämdhet som fördjupas eller varar i mer än två veckor vara tecken på att den har övergått i en depression.

Symtom på att du har en depression är att du inte känner någon glädje och att du tappar intresset för dina vanliga aktiviteter. Du blir passiv och drar dig undan från vänner och umgänge. Det är också vanligt att den som är deprimerad drabbas av skuldkänslor, får minskad koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, minskad aptit och trötthet.

Oro

När vi upplever oro eller ångest aktiveras alarmsystem i hjärnan och kroppen. Beredskapen höjs och våra försvarsmekanismer aktiveras. Vi blir mer alerta och vaksamma samtidigt som vår hjärtverksamhet, andning och svettningar ökar. Symtomen avklingar i regel snabbt. Ibland kan oron bli mer varaktig eller återkomma allt oftare utan att orsaken är motiverad. Oron kan då göra det omöjligt att leva ett normalt liv. Vardagliga händelser och bekymmer blir då orsak till varaktig oro och ångest.

Att tänka på

Om du använder andra läkemedel eller har en allvarlig sjukdom är det viktigt att du kontrollerar med din läkare eller med oss på Apoteket vilka egenvårdsläkemedel som du kan använda. Dessa produkter är inte avsedda för barn under 12 år och kan inte rekommenderas till gravida eller ammande.

Orsaken till oro och nedstämdhet

Det är viktigt att du försöker identifiera orsaken till att du är nedstämd eller känner oro. Då har du en chans att bryta negativa tankar och livsmönster innan problemen blir för stora.

 • Ta aktivt tag i din situation genom att avsätta tid och vidta åtgärder för att komma över din nedstämdhet och oro.
 • Prata med någon du litar på och/eller gör anteckningar för att ringa in dina problem. I och med att du sätter ord på problemen bearbetas dina känslor.
 • Försök att hålla kontakten med dina vänner så att du inte isolerar dig.
 • Aktivera dig fysiskt. Motion hjälper både friska och lindrigt nedstämda personer att må bättre. Många gånger räcker det med promenader.
 • Ät näringsriktig kost och ät regelbundet.
 • Tillåt dig att varva ner och var noga med din sömn. Det är viktigt för din återhämtning. Undvik stress. Det kan öka din nedstämdhet och din oro.
 • När du mår bra igen, var rädd om ditt välmående och vårda det. Till exempel kan du ta hjälp av meditation.
 • Kurera dig inte med alkohol och droger. Problemen förstärks lätt och du riskerar att hamna i ett beroende.
 • Hittar du ingen orsak till din nedstämdhet och din ora eller får svårt att hantera din situation, kan det vara dags att söka professionell hjälp.

Vad finns det för receptfria mediciner?

Det finns två olika receptfria alternativ som du kan pröva om du känner lätt nedstämdhet och oro samt om du tillfälligt har svårt att sova

Växtbaserade läkemedel med johannesört

Johannesört används traditionellt vid lätt nedstämdhet, lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär. Örtextrakt av johannesört ingår i det växtbaserade läkemedlet Neurokan. Tänk på att det kan dröja ett par veckor innan effekten av johannesört märks. Johannesört kan försämra reaktionsförmågan och öka hudens känslighet för sol.

Växtbaserade läkemedel med valeriana

Valeriana (vänderot) används traditionellt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Extrakt av valerianarot ingår bland annat i Neurol, Neurol Forte, Baldrian-Dispert Forte och Valerina Forte. Valeriana kan försämra reaktionsförmågan.

Ta kontakt med sjukvården om

 • Din nedstämdhet och oro blir svårare eller håller i sig mer än två veckor.
 • Det gäller oavsett om du har tagit egenvårdspreparat eller inte.
 • Du har svårt att klara av ditt arbete och/eller ditt privatliv.
 • Du tycker livet är meningslöst och du har självmordstankar.
 • Du är gravid eller ammar.
 • Ett barn är drabbat av nedstämdhet eller oro.