Blodtrycksmätare

Kanske har du blivit rekommenderad av din läkare att regelbundet kontrollera blodtrycket hemma. Vi har olika typer av blodtrycksmätare som du lätt kan använda själv. Ditt blodtryck varierar från tillfälle till tillfälle. För att få ett riktigt värde måste du mäta blodtrycket flera gånger.

Vad är för högt?

Högt blodtryck ger nästan aldrig några symtom, men är det mycket förhöjt kan du bli yr, trött och får ont i huvudet.
 Det är omöjligt att ange en exakt gräns när blodtrycket är så högt att det behöver behandlas. Det hänger ihop med om du har några andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, till exempel höga blodfetter, diabetes, rökning eller övervikt. Dessutom varierar ditt blodtryck från tillfälle till tillfälle. När du är stressad eller har druckit kaffe är det högre. För att få ett riktigt värde måste du därför mäta blodtrycket flera gånger.

Riktvärde

Ett riktvärde är att blodtrycket anses normalt om det är under 140/90 mm Hg. Men läkaren kan ordinera blodtryckssänkande läkemedel även vid nivåer som är lägre än 140/90 mm Hg om risken för framtida komplikationer bedöms vara hög. Riskfaktorerna som nämnts ovan och till exempel tidigare stroke är sådant som ökar risken för komplikationer.

VISSTE DU ATTUngefär en fjärdedel av de vuxna svenskarna har ett förhöjt blodtryck.

Viktigt att sänka trycket

Du kan sänka ditt blodtryck och förebygga följdsjukdomar på två sätt – genom hälsosammare levnadsvanor och med medicin. Det bästa är ofta en kombination av båda.

Kanske blir du rekommenderad av din läkare att regelbundet kontrollera blodtrycket hemma. Vi har blodtrycksmätare som du lätt kan använda själv.