Webb-pris
Bild på Theracough
 • Mot slemhosta
 • Läkemedel
 • Sockerfri med smak av lakrits. Barn under 2 år bör uppsöka läkare
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Theracough

   20 mg/ml Oral lösning
   guaifenesin

   1. VAD THERACOUGH ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Theracough anses lösa det sega slemmet i luftvägarna, underlätta upphostningen och lindra hostan.

   2. INNAN DU ANVÄNDER THERACOUGH

   Använd inte Theracough

   • om du är allergisk (överkänslig) mot guaifenesin eller något av övriga innehållsämnen i Theracough.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Använd inte Theracough när du är gravid om inte din läkare rekommenderat det.

   Du bör inte amma om du använder Theracough.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Theracough har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Theracough

   Theracough innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Theracough oral lösning innehåller 5 % alkohol.

   Skadligt för personer som lider av alkoholism. Bör tas hänsyn till vid användning hos gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


   3. HUR DU ANVÄNDER THERACOUGH

   Använd alltid Theracough enligt läkarens eller apotekspersonals anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna: 15 ml 2-3 gånger dagligen.

   Barn 8-14 år: 5-10 ml 2-3 gånger dagligen.

   Barn 4-8 år: 5 ml 2-3 gånger dagligen.

   Barn 1-3 år: 3 ml 2-3 gånger dagligen

   Till barn under 1 år endast enligt läkarordination. Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Vid besvär från andningsvägarna ska rådgivning från sjukvårdspersonal sökas om inte symtomen snabbt förbättras

   Symtom på överdosering kan vara illamående och slöhet.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Theracough

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Theracough orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (fler än 1 av 100 patienter drabbas): Kräkningar.

   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 drabbas): Theracough innehåller sorbitol som kan ge mag-tarmbesvär, t.ex. buksmärtor.

   Sällsynta (färre än 1 av 1000 drabbas): Överkänslighetsreaktioner på hud.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR THERACOUGH SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkermedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är guaifenesin. 5 ml Theracough innehåller 100 mg guaifenesin.

   • Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, sorbitol 280 mg, glycerol, sackarinnatirum, vanilj- och lakritsarom, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   200 ml glasflaska

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-08-12

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Theracough

  Oral lösning 20 mg/ml 200 milliliter Flaska

  • Varunummer: 409029
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  59 kr

  (Ord. pris 69 kr)

  Jämförpris: 5,18 kr / milliliter

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/theracough-oral-losning-20-mg-per-ml-200-milliliter-flaska-50059/ 50059 Theracough https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/409029s.jpg 69.00 59.00 SEK Theracough InStock Mot slemhosta Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Hosta Speciellt för Speciellt för/Krasslig Meny/Förkylning & feber/Hosta Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Hosta Beredningsform Beredningsform/Flytande Verkningssätt Verkningssätt/Slemlösande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral lösning 20 mg/ml 200 milliliter Flaska