Om du ska sköta apoteksärenden och hämta ut receptbelagd medicin åt någon annan behöver du den personens tillåtelse genom en fullmakt.

Du kan sköta alla apoteksärenden åt andra. Det finns olika sätt att göra detta:

Registrera fullmakt på webben

Personen som du ska hämta ut medicin åt skapar en fullmakt åt dig. Det kan han eller hon göra elektroniskt som inloggad på Mina recept. Observera att e-legitimation krävs för att logga in. Fullmakten sparas automatiskt i eHälsomyndighetens elektroniska fullmaktsregister. Ombudet behöver därefter godkänna villkoren inom 7 dagar med BankID.

Sedan kan du hantera den personens recept genom att själv logga in via apoteket.se eller appen. Observera att du då loggar in med din egen e-legitimation. Du kan välja vilken adress du vill att medicinen ska skickas till, eller om du hellre vill att den skickas till ett lokalt apotek.

Här kan du läsa mer om hur du registerar en fullmakt online

Registrera fullmakt på ett apotek

Du kan också gå till ett lokalt apotek och ta med en ifylld och attesterad fullmakt från den som du ska handla åt. Visa fullmakten, din egen giltiga legitimation samt fullmaktsgivarens legitimation på Apoteket, så får du handla och göra ärenden som du fått fullmakt för. Blankett för att lämna fullmakt hittar du på ehälsomyndighetens webbplats.

e-Hälsomyndighetens (”EHM”) blankett.

Alla fullmakter registreras elektroniskt och du kan därefter handla på de flesta apotek i Sverige utan att behöva ta med dig fullmakten. Med fullmakt kan du se hela receptlistan.

Läs mer på om fullmakter hos eHälsomyndigheten

Handla i butik enbart med legitimation från fullmaktsgivaren eller med en enkel engångsfullmakt

Du behöver ingen skriftlig fullmakt för att hämta ut läkemedel mot betalning. Ta bara med din egen och fullmaktsgivarens legitimation (ID-handling eller körkort). Du måste dock veta vilket läkemedel som ska hämtas om du bara har id. Ska du hämta någon annans läkemedel vid flera tillfällen är det smidigare med en fullmakt.

Du kan också skriva ut en enkel engångsfullmakt. Med den är du säker att alla uppgifter kommer med och att du vet vad som ska hämtas

Ladda ner här

Vårdnadshavare som handlar åt eget barn

Du som är vårdnadshavare åt barn under 13 år kan utan fullmakt handla från elektroniskt sparade recept (e-recept) på apoteket.se, vår app eller i Apotekets butiker. På apoteket.se loggar du in på Mina sidor, där du ser vilka du har rätt att hämta ut medicin till. På apoteket visar du upp din egen giltiga legitimation. Fullmakt behöver dock alla som inte är vårdnadshavare till barnet, det vill säga även bonusföräldrar. Blankett för att ge någon annan fullmakt att handla medicin åt ditt barn, hittar du på ehälsomyndighetens webbplats.

När det gäller tonåringar 13-17 år har eHälsomyndigheten i april 2019 begränsat vårdnadshavarens/fullmaktstagarens direktåtkomst online till tonåringars recept. Förändringen är en följd av eHälsomyndighetens tolkning av Offentlighets- och sekretesslagen. Behöver du som vårdnadshavare/fullmaktstagare hämta medicin till en tonåring, hänvisar vi till telefon 0771-450450 eller ett besök till något av våra apotek. En farmaceut gör då en bedömning av vilken information som kan lämnas ut med hänsyn till tonåringens integritet.

Frågor om fullmakter?

Kontakta Apotekets Kundservice på telefon 0771-450 450.

Logga in på Mina recept