Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 600 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnad betalar regionerna för.

Medicin som ingår

  • De allra flesta mediciner på recept.

  • Förbrukningsartiklar vid stomi

  • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin

  • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering. 

Mer rabatt vid högre kostnader

Högkostnadsskyddet fungerar som en rabattrappa där du får mer rabatt ju högre kostnader du har haft för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid varje nytt inköp startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan.

När du har betalat 2 600 kronor för dina mediciner under en tolvmånadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna tolvmånadersperiod. Frikortet gäller för läkemedel som ingår i förmånen.

Kostnadsfritt för barn

Receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Livsmedel till barn under 16 år kostar 120 kr per uttag.

Så fungerar rabattrappan

Upp till 2 600 kronor får du löpande rabatt beroende på kostnadsnivå, enligt en rabattrappa. Procentsatsen på bilden nedan visar hur stor del av den egentliga kostnaden du betalar för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Nya nivåer 2023

Fram till 2022-12-31 var frikortsbeloppet 2 400 kr. På grund av höjning av det så kallade prisbasbeloppet är gränsen för frikort 2 600 kr från och med årsskiftet 2022-2023.

Har du betalat 2 400 kr och uppnått frikort senast 2022-12-31, behåller du frikortet perioden ut. Därefter påbörjar du en period enligt nivåerna i trappan nedan, där maxbeloppet är 2 600 kr.

För de som inte har uppnått frikort 2022-12-31 kommer högkostnadsnivån automatiskt korrigeras så att den går in i den "nya trappan". Detta medför att du som börjat klättra i högkostnadstrappan 2022 får betala ett "engångsbelopp" vid första köpet 2023 för att hamna på samma nivå i den nya trappan. Alla köp du gör efter detta kommer att beräknas och rabatteras enligt nya trappan, på samma sätt som tidigare.

Mer information om högkostnadsskyddet hittar du här.