Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   RIFADIN 20 mg/ml oralsuspension

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller läkemedlet?

   Verksamt ämne: Rifampicin 20 mg/ml

   Hjälpämnen: Propylparaben (E 216), metylparaben (E 218), kaliumsorbat, sackarin, hallonessens, sackaros 400 mg/ml, dietanolamin, agar, polysorbat 80, natriummetabisulfit, vatten.

   Hur verkar läkemedlet?

   Rifadin är ett läkemedel som motverkar tuberkelbakterien. Rifadin skall alltid kombineras med ett annat tuberkulosmedel.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

   Information lämnas av

   Vad används läkemedlet för?

   Behandling av tuberkulos.

   När skall läkemedlet inte användas?

   Vid gulsot eller överkänslighet mot rifampicin.

   Rifadin skall inte användas tillsammans med följande virushämmande medel: amprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, saquinavir, kombinationen saqiunavir och ritonavir.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   Den som lider av leversjukdom eller har ökad omsättning av porfyriner bör rådgöra med läkare innan behandling med Rifadin påbörjas.

   Rifadin rödfärgar urin, tårvätska och upphostningar på grund av sin egen färg. Mjuka kontaktlinser kan i enstaka fall missfärgas.

   På grund av sockerinnehållet i den orala suspensionen bör tänderna borstas med fluortandkräm 2 gånger dagligen.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Vid doser på över 12,5 ml innehåller suspensionen mer än 5 g sackaros. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.


   Om Du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska Du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Rifadin under graviditet.

   Amning

   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Rifadin under amning.

   Trafikvarning

   Rifadin har inga kända effekter på bilkörning eller vid användning av maskiner.

   Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

   Eftersom vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Rifadin, rekommenderas att alltid informera behandlande läkare om all samtidig medicinering med andra läkemedel. Det gäller såväl receptbelagda som receptfria läkemedel.

   Vissa kombinationer med Rifadin bör undvikas. Samtidig behandling med Rifadin och en del andra läkemedel kan medföra t ex att dosjusteringar måste göras.

   Eftersom effekten av p-piller kan påverkas av behandlingen med Rifadin, rekommenderas andra preventivmetoder under behandlingen.

   Rifadin kan påverka mikrobiologiska laboratorietester och gallröntgen.

   Antacida (medel mot sur mage) kan minska effekten av Rifadin. Rifadin bör därför tas åtminstone en timme före antacida.

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den för dig.

   Vanlig dos är 10 mg/kg kroppsvikt en gång dagligen.

   Rifadin skall tas på fastande mage, helst ½-1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Bruksanvisning

   Den orala suspensionen skall omskakas före användning.

   Vad händer om du tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112).

   Biverkningar

   Vanliga: Diarré, kräkningar, magsmärtor, illamående och aptitlöshet. Rodnad, klåda med eller utan utslag. Menstruationsrubbningar.

   Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, trötthet. Dåsighet, svårighet att samordna rörelser, koncentrationssvårigheter. Leverfunktionsrubbningar. Ögonirritation.

   Sällsynta: Frossbrytningar, feber, överkänslighetsreaktioner. Minskning av mängden blodplättar och vita blodkroppar, blodbildsförändringar, vätskeansamling och svullnad. Hallucinationer, vanföreställningar. Otillräcklig binjurefunktion hos patienter med nedsatt binjurefunktion. En särpräglad typ av tarminflammation. Nässelfeber och mer allvarliga överkänslighetsreaktioner, slemhinne- och hudinflammation i form av blåsbildning, mångskiftande hudrodnad med utsvettning, hög feber, hudinfektion i form av överhudsavlossning, kärlväggsinflammation. Leverinflammtion. Andnöd. Allvarlig njursvikt. Muskelsvaghet, muskelsjukdom.

   Mycket sällsynta: Agranulocytos (drastisk minskning av en typ av vita blodkroppar).


   Om uppehåll i behandlingen görs vid flera olika tillfällen kan immunologiskt betingade reaktioner förekomma i form av feber, frossa, huvudvärk, yrsel och bensmärta, besvär liknande influensa. I sådana fall skall du avbryta behandlingen och kontakta din läkare.


   Minskat antal blodplättar, med och utan purpura (talrika små blödningar i hud och slemhinnor), kan förekomma, vanligtvis vid behandling som avbryts vid flera olika tillfällen. Blodplättarna återkommer om behandlingen avbryts så snart purpura förekommer. Hjärnblödningar och dödsfall har rapporterats när behandling med Rifadin har fortsatt eller åter påbörjats efter uppkomst av purpura.


   Vid misstanke om biverkan, kontakta din läkare.

   Hållbarhet

   Förvaras oåtkomligt för barn. Används före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Senaste revision.

   2014-06-25

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rifadin®

  Oral suspension 20 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 411843
  • Tillverkare: Sanofi AB

  71,28 kr

  Jämförspris: 1,19 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?