Webb-pris
Bild på Livostin
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • Lindrar kliande och rinnande näsa. Antihistamin med levokabastin. Effekt efter ca 15 min. Kan ges till barn
 • Kan användas vid graviditet och amning. Läs bipacksedeln
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Livostin

   50 mikrogram/dos, nässpray, suspension
   levokabastin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria Livostin nässpray måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Livostin nässpray är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin nässpray
   3. Hur du använder Livostin nässpray
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Livostin nässpray ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Livostin nässpray är och vad det används för

   Livostin nässpray används vid allergisk snuva, sk rinit, som kan ge täppt näsa, klåda och/eller rinnande snuva. Livostin nässpray används vid allergi orsakad av pollen eller andra luftburna allergener från exempelvis pälsdjur, damm eller mögel/svampsporer.

   Livostin nässpray blockerar effekten av histamin i näsan. Histamin är det ämne som frisätts i kroppen vid allergiska reaktioner och det kan t ex ge rinnsnuva, nästäppa och klåda i näsan. Livostin börjar ge effekt inom 15 minuter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin nässpray

   Använd inte Livostin nässpray

   • om du är allergisk (överkänslig) mot levokabastin eller mot något av övriga innehållsämnen i Livostin nässpray.

   Varningar och försiktighet

   • om du har nedsatt njurfunktion bör du rådgöra med läkare innan du använder Livostin nässpray.

   Andra läkemedel och Livostin nässpray

   Det avsvällande medlet oxymetazolin kan tillfälligt ge en något minskad effekt av Livostin nässpray.

   Graviditet och amning

   Livostin nässpray kan användas vid graviditet och amning

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om trötthet uppträder rekommenderas försiktighet.

   Livostin nässpray innehåller bensalkoniumklorid

   Livostin nässpray innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid samt propylenglykol som kan orsaka hudirritation.


   3. Hur du använder Livostin nässpray

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos för vuxna och barn är 2 puffar i vardera näsborren 2 gånger dagligen. Fortsätt behandlingen så länge du har besvär av din allergi i näsan.

   Läkare kan ordinera annan dosering. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.

   Hos barn ska besvären först diagnostiseras av en läkare för att säkerställa att de beror på allergi.

   Bruksanvisning

   1. Snyt ur näsan.

   2. Skaka flaskan och tag av skyddshuven.

   3. Före första användning pumpas ett par gånger i luften tills en fin dusch erhålls.

   4. Håll sprayflaskan som på bilden. Böj huvudet lätt framåt. Håll för ena näsborren och för in sprayen i den andra näsborren.

   5. Spraya 2 gånger och drag samtidigt in lite luft genom näsan. Upprepa i andra näsborren.

   Livostin bild 1

   Om du använt för stor mängd av Livostin nässpray

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Livostin nässpray orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   En mycket vanlig biverkan (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) är huvudvärk.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är illamående, trötthet, smärta, bihåleinflammation, yrsel, sömnighet, halsont, näsblödning och hosta.

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är ögonlockssvullnad, allmän sjukdomskänsla samt irritation, smärta och torrhet i nässlemhinnan i samband med användning av nässprayen. Hjärtklappning. Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner), andningssvårighet, kramp i luftrören, nästäppa och besvär i näsan.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är ökad hjärtfrekvens, brännande känsla och obehag i samband med användning av nässprayen samt svullen nässlemhinna.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Svår överkänslighetsreaktion (anafylaxi).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Livostin nässpray ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är levokabastinhydroklorid, motsvarande 50 mikrogram levokabastin/dos.

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, polysorbat 80, natriumdivätefosfat, dinatriumvätefosfat, dinatriumedetat, hypromellos, konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit suspension.

   Receptfri: 150 doser (15 ml plastflaska med ett spraymunstycke)

   Receptbelagd: 2 plastflaskor á 15 ml med 150 doser i varje.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Livostin

  Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 150 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 567545
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  134 kr

  (Ord. pris 135 kr)

  Jämförpris: 7,15 kr / dos(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/livostin-nasspray-suspension-50-mikrogram-per-dos-150-doser-flaska-112658/ 112658 Livostin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/567545s.jpg 135.00 134.00 SEK Livostin InStock Vid tillfällig allergi Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Nässpray Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 150 dos(er) Flaska