Bild på Xerodent®
 • Mot muntorrhet och karies
 • Läkemedel
 • Äppelsyra och fluor. Den syrliga smaken stimulerar salivreflexen. Fluor stärker tändernas emalj och förebygger hål i tänderna.
 • Sug långsamt på tabletten.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Xerodent

   28,6 mg / 0,25 mg sugtabletter
   Äppelsyra / Fluor

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig..

   Detta läkemedel är receptfritt. Xerodent måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD XERODENT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER XERODENT
   3. HUR DU ANVÄNDER XERODENT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR XERODENT SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD XERODENT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Xerodent innehåller äppelsyra. Den syrliga smaken stimulerar salivreflexen, vilket ökar salivproduktionen. Tabletterna innehåller natriumfluorid, som gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna). Tabletterna har xylitol som sötningsmedel, vilket också skyddar tänderna mot karies.

   Xerodent används för besvär förorsakade av minskad salivsekretion samt för förebyggande av karies hos vuxna patienter med muntorrhet.

   2. INNAN DU ANVÄNDER XERODENT

   Använd inte Xerodent

   - Om du är överkänslig (allergisk) mot äppelsyra, natriumfluorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Xerodent.

   Var särskilt försiktig med Xerodent

   Vid behandling med Xerodent bör andra produkter som innehåller fluor undvikas, man kan dock fortsätta att använda fluortandkräm. Xerodent bör inte användas i områden med hög koncentration av fluor i dricksvattnet.

   Sluta att ta Xerodent och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Xerodent försämrar inte reaktionsförmågan vid bilkörning eller vid användning av andra maskiner.

   Viktig information om något innehållsämne i Xerodent

   Xerodent innehåller xylitol som kan ha laxerande effekt.


   3. HUR DU ANVÄNDER XERODENT

   Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Vanlig dos för vuxna:

   1 tablett vid behov, vanligen 6 gånger per dag.

   Vid svår muntorrhet kan dosen höjas till 12 sugtabletter per dag under en begränsad period.

   Tabletten får långsamt smälta i munnen.

   Dosen bör fördelas jämnt över dagen.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Xerodent orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanlig(fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10 ): vita fläckar på tänderna (emaljflouros).

   Mycket sällsynta (färre än 1 patient av 10000): Svullnad i munslemhinnan. Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (angioödem se även Att tänka på innan och när läkemedlet används).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet

   5. HUR XERODENT SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Plastburk: Förvaras vid högst 25°C.

   Blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är äppelsyra 28,6 mg, natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor per tablett.

   - Övriga innehållsämnen är xylitol (E 967) 421,5 mg/tablett, dinatriumfosfat dihydrat (E 339), makrogol, natriumstearylfumarat, povidon, apelsinarom, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende: Vita, runda, välvda tabletter, diameter 10 mm.

   Förpackningsstorlekar:

   Plastburk: 90 eller 270 tabletter.

   Blister: 270 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group hf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   Information lämnas av:

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-12-01

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xerodent®

  Sugtablett 28,6 mg/0,25 mg 270 styck Burk

  • Varunummer: 048546
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  159 kr

  Jämförpris: 3,53 kr / styck

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/xerodent-sugtablett-286-mg-per-025-mg-270-styck-burk-202680/ 202680 Xerodent® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/048546s.jpg 159.00 159.00 SEK Xerodent OutOfStock Mot muntorrhet och karies Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandhygien Meny/Mun & tänder/Tandhygien/Fluor Meny/Mun & tänder/Muntorrhet Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Sugtablett 28,6 mg/0,25 mg 270 styck Burk