Publiceringsdatum: 2023-04-04 

Gäller från och med: 2023-04-04 

 

Villkoren gäller för ditt medlemskap i Apotekets kundklubb (”Apoteket+”), en kundklubb inom Apoteket AB (org.nr. 556138-6532) (”Apoteket”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Genom att bli medlem i Apoteket+ godkänner du dessa villkor.

För att hantera ditt medlemskap behandlar vi dina personuppgifter. Läs mer om detta här.

Dessa villkor reglerar enbart Apoteket+. Villkor för dina köp (garanti, leverans, ångerrätt etc.) finns här.

 

1. Medlemskap

För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år, ha en giltig e-postadress och ett mobilnummer. Bara fysiska personer kan bli medlemmar, inte t.ex. företag eller organisationer. Medlemskapet är gratis och du behöver inte köpa något för att bli medlem. Du kan bli medlem på våra apotek genom att identifiera dig med personnummer och uppge mobilnummer samt i våra digitala kanaler om du har tillgång till e-legitimation. Medlemskapet registreras på ditt personnummer. 

Efter att du har blivit medlem kan du välja om du vill delta i enkäter och kundnöjdhetsundersökningar. Alla enkäter och undersökningar är frivilliga att delta i och du kan alltid ändra dina inställningar för hur du vill ta del av information av oss på Mina sidor.

2. Medlemsförmåner

När du blir medlem får du tillgång till förmåner: bonus och riktade erbjudanden. Förmånerna får du genom köp och aktiviteter som görs i Apotekets fysiska och digitala kanaler.  

Alla köp omfattas av förmånerna, med två undantag:

  • Köp av receptbelagda läkemedel (t.ex. mediciner som du har fått utskrivna av vårdpersonal), vissa hälsotjänster (t.ex. blodtrycksmätning), modersmjölksersättning samt köp av presentkort omfattas inte av förmånerna.
  • Köp av receptfria läkemedel, andra produkter som är kopplade till hälsostatus och produkter kopplade till sex omfattas bara av förmånerna om du har lämnat ett särskilt samtycke till detta. Läs mer under Mina sidor hur du kan ändra ditt samtycke.

Om ditt köp inte omfattas av förmånerna kan du varken samla bonuspoäng eller använda bonuspoäng som betalmedel för sådana produkter och tjänster. Det innebär också att information som kan kopplas till dig när det gäller sådana produkter och tjänster inte kommer att användas av oss för att skicka erbjudanden till dig.

För att samla poäng och använda andra förmåner kopplade till ditt medlemskap, uppdatera dina uppgifter eller lämna samtycke behöver du identifiera dig.

Hur du samlar och använder bonuspoäng

För varje inköp som registreras på ditt medlemskap och som omfattas av förmånerna (se ovan) samlar du bonuspoäng. Du kan även tjäna extra poäng genom att utföra olika aktiviteter, så kallade ’Medvetna val’. Det kan t.ex. handla om att lämna in överblivna läkemedel.

För varje krona du handlar tjänar du bonuspoäng. När du tjänat 1000 poäng ställer vi ut en bonuscheck till dig på 20 kr. Annan poängsättning kan gälla under t.ex. kampanjer, men även för vissa specifika förmåner inom ramen för Apoteket+. Sådan poängsättning kommer endast att ske till förmån för dig som medlem.

Under ett kalenderår kan du tjäna in obegränsat med poäng, men du kan under samma kalenderår endast få bonuscheckar utställda motsvarande 12 000 bonuspoäng. Utbetalning av eventuell bonuscheck sker vid varje månadsskifte. Varje bonuscheck är giltig i tre månader från utfärdandet.

Du kan se din aktuella intjänade bonus genom att logga in på våra digitala kanaler. Bonuschecken kan användas för köp i Apotekets fysiska och digitala kanaler. När du löser in bonuschecken måste hela beloppet användas. Vid inköp kommer bonuscheckens belopp att dras av före andra eventuella rabatter. Bonuschecken kan inte lösas in mot pengar eller presentkort.

Bonuspoängen du tjänar in är personliga och kan inte överföras till någon annan. Om du handlar och gör en retur kommer de tidigare intjänade poängen att dras av från ditt bonussaldo.

Dina bonuspoäng är giltiga under det kalenderår som de har tjänats in och därefter i ytterligare ett kalenderår. Om poängen inte har ställts ut till en bonuscheck innan dess så förfaller intjänade poäng och går inte längre att använda.

Medlemsnivåer kopplade till insamlade bonuspoäng

När du tjänar bonuspoäng adderas dessa till ditt poängsaldo. Alla poäng du samlar in bidrar till att kvalificera dig för högre medlemsnivåer som ger dig olika förmåner och erbjudanden.

Medlemsnivå

Poäng

Bonusrabatt

+

0-1000 poäng

2,0%

++

1001-2000 poäng

2,2%

+++

+2001 poäng

2,3%

Varje dag räknar vi hur många poäng du har tjänat in de senaste 365 dagarna. När du når den poängnivå som berättigar dig till en ny medlemsnivå uppgraderas ditt medlemskap till den nya nivån. Når du en ny medlemsnivå stannar du kvar i minst 365 dagar om du inte under samma period har ett poängsaldo som berättigar dig till en högre nivå. Varje gång du når en högre nivå skyddas du alltså från nedgradering i 365 dagar (karantänstid). Skulle du efter karantänstiden inte längre vara berättigad till din aktuella nivå kommer du automatiskt nedgraderas till den nivå som ditt aktuella poängsaldo berättigar dig till.

Du kan se ditt poängsaldo och aktuella medlemsnivå genom att logga in på våra digitala kanaler.

Erbjudanden och marknadsföring

Som medlem kan du få både generella och personliga erbjudanden och marknadsföring av Apoteket om våra egna produkter och tjänster samt om våra samarbetspartners.

För att skapa så relevanta erbjudanden och marknadsföring som möjligt kommer vi att analysera t.ex. din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser samt användning av Apotekets digitala kanaler. Baserat på detta kan du komma att få särskilt anpassade erbjudanden och marknadsföring om produkter och tjänster via t.ex. e-post, SMS, i tredjepartskanaler eller genom personaliserad användarupplevelse på apoteket.se. Marknadsföringen baseras alltså på profilering, och du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Du tar del av dina personliga erbjudanden samt medlemserbjudande genom att logga in på våra digitala kanaler. Du kan alltid ändra dina preferenser angående vilken typ av kommunikation du vill få av oss genom logga in på våra digitala kanaler.

3. Dina skyldigheter

Det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress och mobilnummer, uppdaterade. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas på någon annan. Medlemskapet får inte användas för återförsäljning av Apotekets produkter i vinstsyfte.

Du får inte logga in på andras användarkonton eller på annat sätt missbruka våra tjänster för till exempel bedrägerier. Du får inte heller använda ditt personliga medlemskap för kommersiella syften, till exempel för att få bonus för inköp av produkter avsedda för ett företag.

4. Uppsägning och avslutande av medlemskap

Medlemskapet gäller tills vidare. Genom att kontakta Kundservice kan du när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Apoteket har rätt att säga upp medlemskapet när som helst genom att med 30 dagars varsel skicka ett e-postmeddelande om uppsägning till dig. När medlemskapet avslutats kommer du endast att kunna göra dina köp som vanlig kund när du handlar hos oss.

Medlemskapet avslutas per automatik med omedelbar verkan om du avlider, om du inte tjänat in några poäng under 30 månader eller om vi har sakliga skäl för omedelbar uppsägning, t.ex. vid missbruk av medlemskapet.

När medlemskapet upphör förfaller intjänade poäng automatiskt och kvittohistoriken försvinner.

5. Ändring av medlemsvillkoren

Apoteket har rätt att avsluta, ändra, begränsa, eller modifiera Apoteket+ och dess förmåner och/eller ändra villkoren för Apoteket+ vid av ändringar i tillämplig lag, ändringar i tjänster som Apoteket tillhandahåller eller vid lansering av nya tjänster. Vi kommer att ge dig 30 dagars varsel om sådana ändringar genom att lämna information om ändringarna i relevant kanal. Du kan alltid hitta den senaste versionen av de medlemsvillkoren på apoteket.se/kundklubb/kundklubb-villkor/. Om du inte accepterar de ändrade villkoren har du rätt att omedelbart säga upp medlemskapet. Mer information om hur du säger upp ditt medlemskap hittar du under rubriken ”Uppsägning och avslutande av medlemskap” i dessa villkor.

Apoteket förbehåller sig rätten att utan föregående underrättelse till dig göra mindre ändringar i Apoteket+ och i dessa villkor. Denna rätt gäller endast under förutsättning att sådana ändringar som inte innebär några nackdelar för dig och ditt medlemskap.

6. Ansvarsbegränsning

Apoteket ansvarar inte för information om exempelvis erbjudanden som lämnas av andra parter, som leverantörer eller samarbetspartners.

Apoteket ansvarar inte för eventuell skada till följd av att du inte kan använda ditt medlemskap på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom naturkatastrof, brand, krig, nya lagar som påverkar avtalet mellan oss, myndighetsåtgärd, strejk och blockad.

 

Kontakta oss

Apoteket AB (org nr 556138-6532)

Box 3011, 169 03 Solna

Telefon till kundservice: 0771-450 450

Mail: kundservice@apoteket.se