Apotekets kundklubb - Villkor

Att bli medlem

Du kan bli medlem i Apotekets kundklubb om du är konsument (fysisk person) och är över 18 år. Har du skyddad identitet finns tyvärr för närvarande inte möjligheten att vara medlem i Apotekets kundklubb. Apoteket skickar inte ut någon information via posten till dig om du är bosatt i utlandet. Då kan du endast få information via e-post eller genom Mina sidor på apoteket.se.

Hur du samlar och använder bonuspoäng

Som medlem har du möjlighet att samla bonuspoäng genom att köpa bonusgrundade varor och tjänster och att använda bonuspoängen som betalning för bonusgrundade varor och tjänster. Du får bara samla och använda bonuspoäng för inköp till ditt hushåll och för privat bruk.

Du får bonuspoäng på inköp på något av våra apotek eller apoteksombud samt på köp via inloggat läge på apoteket.se eller telefon. För att dina bonuspoäng ska kunna registreras kan du behöva uppge ditt personnummer.

Du får bonuspoäng på köp av handelsvaror och receptfria läkemedel samt bonuspoäng vid olika kampanjer eller erbjudanden (bonusgrundade varor och tjänster). Apoteket kan även komma att lämna riktade erbjudanden till dig som medlem. Du får inga bonuspoäng på köp av förskrivna läkemedel/produkter eller på modersmjölksersättning och du kan inte heller använda bonuspoäng vid köp av sådana produkter.

För varje krona av bonusgrundande inköp får du en (1) bonuspoäng. Dina bonuspoäng utbetalas genom att Apoteket utfärdar en bonuscheck.

Dina bonuspoäng är giltiga under det kalenderår som de har tjänats in och därefter i ytterligare ett kalenderår. Om bonuspoängen inte har använts innan dess så förfaller de och går inte längre att använda.

Dina bonuscheckar

Apoteket kommer fortlöpande att informera dig via apoteket.se, e-post eller SMS om dina insamlande och förbrukade bonuspoäng. När du har samlat minst 1000 bonuspoäng kommer Apoteket att utfärda en bonuscheck till dig med ett värde av 20 kronor för varje 1000 bonuspoäng som du har samlat. Före det att Apoteket utfärdar en bonuscheck kommer dina innestående bonuspoäng att minska i motsvarande mån. Bonuschecken skickas till dig i samband nästkommande bonusutbetalning.  Bonuschecken är digital och är knuten till ditt medlemskap.

Bonuschecken kan du använda som betalning för bonusgrundande varor eller tjänster på något av våra apotek, vid telefonbeställning, köp i vår app eller på apoteket.se. Du kan inte lösa in bonuschecken mot kontanter. Bonuschecken kommer alltid att dras före andra eventuella rabatter. Du måste använda hela bonuscheckens belopp vid ett köp och du får ingen bonus för bonuscheckens belopp. Din bonuscheck är giltig i tre månader från utfärdandet.

Personuppgifter

Apoteket behandlar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som medlem och för att kunna administrera ditt medlemskonto. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vårt bonussystem till dig samt för att kunna lämna förmåner och personliga erbjudanden till dig. Dina personuppgifter används också för att kunna marknadsföra produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan också användas för att ge dig en personligt anpassad upplevelse av Apotekets tjänster enligt villkoren för ditt medlemskap. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Apotekets tjänster, produkter och system.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra medlemskapet, dvs för att Apoteket ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt medlemsvillkoren samt att leverera en personligt anpassad upplevelse. Du kan få marknadsföring via exempelvis brev, telefon, sms, e-post eller från någon av våra samarbetspartners. I detta syfte kan vi även komma att utföra vissa analyser avseende t.ex. köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser, livsstil samt användning av Apotekets digitala kanaler. Vi använder aldrig information om vilka receptbelagda läkemedel som du har hämtat ut till grund för några analyser för detta ändamål. Om du har lämnat uppgift om att du väntar barn eller att du fött barn används denna uppgift för att marknadsföra produkter och tjänster och analyser på samma sätt som anges ovan. Vi behandlar även personuppgifter för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Apoteket sparar dina personuppgifter så länge som du är medlem i kundklubben och därefter normalt upp till ett år. Uppgifter som behövs för bokföring kan dock sparas i upp till åtta år.

Vi behandlar uppgifterna med stöd av samtycke. I de delar där Apoteket behöver behandla dina personuppgifter för att du skall få ut dina läkemedel eller för att Apoteket även i övrigt skall kunna fullgöra sina skyldigheter mot dig enligt lag och avtal m.m. har Apoteket rätt, oavsett ditt samtycke, att för dessa ändamål behandla dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke och begär radering kommer dessa personuppgifter ändå att fortsätta behandlas medan övriga uppgifter, där vi grundar behandlingen på ditt samtycke, kommer att raderas.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här.

Medlemskapets upphörande

Medlemskapet gäller tillsvidare och kan närsomhelst sägas upp av dig omedelbart eller av Apoteket med trettio dagars uppsägningstid. Medlemskapet upphör automatiskt om du avlider eller får skyddad identitet. Apoteket äger även rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap om du inte har tjänat in några bonuspoäng på 30 månader eller om du bryter mot villkoren för medlemskapet.

Innestående bonuspoäng förfaller när ditt medlemskap upphör, vilket sker om: (i) du själv säger upp medlemskapet; (ii) du avlider eller får skyddad identitet; (iii) du inte tjänat in några bonuspoäng på 30 månader; eller (iv) du bryter mot villkoren för medlemskapet.

Ändring av villkor

Apoteket äger rätt att närsomhelst ändra dessa villkor. De ändrade villkoren träder i kraft trettio dagar efter det att Apoteket informerat om ändringen på apoteket.se eller från det tidigare datum som du accepterat ändringen. För det fall att du inte accepterar de ändrade villkoren har du rätt att omedelbart säga upp medlemskapet.

Kontaktuppgifter:

Apoteket AB (org nr 556138-6532)
Box 3011, 169 03 Solna
Telefon: 0771-450 450

Publiceringsdatum: 2021-01-08
Gäller från och med 2021-02-08