Allt vi gör ska bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Genom bra råd, rätt produkter och tjänster kan vi bidra till att fler människor kan leva ett liv i hälsa. Vi vill ge förutsättningar för en förbättrad livskvalitet.

Vi tar vårt ansvar

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det gör vi bäst genom att fokusera på de områden där verksamheten i hög grad påverkar människor och miljö. Som kund kan du känna dig trygg med det du handlar hos oss. Vi vill även att våra medarbetare ska känna sig stolta över att Apoteket tar ansvar från fabriken till apotekshyllan och hela vägen till förbränning av överblivna läkemedel.

  • Hälsa - vi arbetar för bättre hälsa hos kunder och medarbetare.
  • Sortiment - vi ställer höga krav på produkter och leverantörer för att de ska få komma in i vårt sortiment.
  • Miljö - vi minskar miljöbelastning genom att samla in överblivna läkemedel och minska utsläpp från transporter.
  • Medarbetare - medarbetarnas hälsa, mångfald och jämställdhet motiverar och hjälper oss att tillgodose våra kunders olika behov.
  • Lönsamhet - långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vara en konkurrenskraftig apoteksaktör.

 

Relaterade dokument

Apotekets hållbarhetspolicy

Apotekets uppförandekod

Apoteket Code of Conduct

Apotekets års- och hållbarhetsredovisningar

Apotekets koppling till de svenska miljömålen 

Kontakta oss i hållbarhetsfrågor

Skicka e-post