Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer.

Ett liv i hälsa är en vision som leder oss att skapa värde för kunder, medarbetare och för samhället i stort. De produkter och tjänster som vi erbjuder bidrar till ett hållbart samhälle genom att visa omtanke för människan och miljön. Vår ambition är att vara ett värdeskapande företag som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och etiska frågor i hela värdekedjan.

Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar.

Ett liv i hälsa

Visionen – Ett liv i hälsa – uttrycker vår långsiktiga ambition och vad vi som företag vill bidra med i samhället.

Affärsidé

Vi driver vår verksamhet utifrån affärsidén; Med djup kunskap om läkemedel och hälsa säljer vi produkter och tjänster som gör det enklare att må bra. Vi ska vara den ledande och mest omtyckta apoteksaktören med en långsiktigt god lönsamhet.

Kärnvärden som genomsyrar företagskulturen

Apoteket erbjuder ett brett sortiment av varor och tjänster inom läkemedel och hälsa till privatpersoner, företag och producenter inom vård och hälsa.

För oss är hälsa ett brett område, där kunskap om läkemedel tillsammans med förebyggande insatser och livsstilsförändringar bidrar till ett hälsosammare liv. Utgångspunkten är individens egen upplevelse av hälsa och välbefinnande. Man kan vara frisk men ändå leva ohälsosamt, och leva i hälsa även vid sjukdom och behandling med läkemedel.

Våra kärnvärden är grunden i företagskulturen och det dagliga arbetet. Att uppfattas som trovärdiga och omtänksamma när vi träffar våra kunder är viktigt för oss. Genom att vara initiativrika och engagerade stärks upplevelsen av oss som en hållbar, modern och attraktiv aktör.

Ett starkt varumärke

Apoteket är ett av Sveriges starkaste varumärken och har högt anseende, inte minst när det gäller läkemedel och hållbarhet. Även sortiment och samhällsansvar får högt betyg i flera undersökningar.

För att på bästa sätt möta kundernas skilda behov av läkemedel och hälsorelaterade produkter kommer vi att fortsätta att utveckla och bredda sortimentet, skapa nya lösningar i vården, förbättra butikerna och därmed stärka kundupplevelsen och vårt varumärke.

Vårt ursprung

De första apotekarna kom till Sverige i slutet på 1400-talet. De var tyskar knutna till hovet och krigsmakten. Slottet Tre Kronor hade ett eget apotek, 1575 gav kungen ett privilegiebrev för det första apoteket för allmänheten. I och med det upprättades ett system som gav apotekare tillstånd att köpa och driva apotek. Det systemet varade ända till 1971. Då övertog staten samtliga apotek och bildade Apoteksbolaget. Under nästan 40 år har Apoteket haft det samlade ansvaret för en god läkemedelsförsörjning såväl till vård och omsorg som till privatpersoner. Genom en sammanhållen nationell organisation skapades förutsättningar att utveckla e-recept, receptregister och en samlad läkemedelsförteckning. Vi har valt att behålla vårt namn Apoteket som är sprunget ur det ord man använde under medeltiden för ett ställe där man beredde och sålde läkemedel.

I vår logotyp använder vi namnet tillsammans med apotekarnas speciella symbol ormskålen. Vad gör ormen i skålen, som egentligen är en mortel? Jo, den äter, - Det är hälsans gudinna Hygieia som matar ormen. Enligt sägnen är det viktigt att ormen äter när den blir bjuden annars kommer det olycka. Läs gärna mer om Apotekets historia här

Miljö och socialt ansvar

Apotekets verksamhet har betydelse för många delar av samhället.

Som aktör inom läkemedel fyller vi en viktig funktion i människors liv genom att möjliggöra en förbättrad livskvalitet, dock finns risker för överdosering och kasserade läkemedel påverkar miljön. Transporter och förpackningar kan vara upphov till miljöproblem. Verksamheten påverkar människors sociala förhållanden, både de egna medarbetarnas och indirekt hos underleverantörer.

Vi arbetar för att eliminera dessa risker, de är en viktig grund för att Apoteket ska vara ett långsiktigt lönsamt, konkurrenskraftigt och proaktivt företag. Ambitionen är att integrera hållbarhetsfrågor som en självklar i verksamheten för att på bästa sätt bidra till företagets mål.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här.