Personuppgiftslagen, PUL

För att du ska kunna använda Apoteket AB:s elektroniska beställningstjänster måste vi behandla flera av dina personuppgifter.

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att Apoteket lagrar och använder dina uppgifter i Apotekets verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av Apoteket. Informationen du lämnar används för betalning och leverans samt statistik.

Du godkänner även att Apoteket använder dina personuppgifter för utskick av information om Apoteket och om Apotekets produkter och tjänster. Apoteket kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare eller lämna ut dessa till obehörig tredje part. Du kan när som helst avanmäla dig från att få information om Apoteket eller Apotekets produkter skickad till dig genom att du kontaktar Apotekets kundtjänst på 0771-450 450 eller kundservice@apoteket.se. 

Apoteket AB (org nr 556138-6532), är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och Apotekets behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med Personuppgiftslagen och i förekommande fall lagen om receptregister. Apoteket är skyldigt att utan kostnad, en gång per kalenderår, tillhandahålla information om de uppgifter som Apoteket behandlar om dig.

En ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av dig personligen. Ansökan skickas till Apoteket AB, Personuppgiftsombudet, Box 3011, 169 03 Solna. Apoteket ska rätta uppgifterna om det visar sig att någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Du kan även ha rätt till skadestånd om Apoteket registrerat dina uppgifter i strid med lag.