Hur vi behandlar dina personuppgifter

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för receptregistret, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen. Du har rätt till direktåtkomst till dina uppgifter enligt vad som framgår av lag (1996:1156) om receptregister och lag (2005:258) om läkemedelsförteckning. Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats.

För att du ska kunna använda våra elektroniska beställningstjänster måste vi behandla flera av dina personuppgifter. I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att Apoteket, och Apotekets externa leverantörer, lagrar och använder namn, personnummer, adress och receptuppgifter i syfte att, i förekommande fall, uppfylla kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt administrera dina köp och möjliggöra de hälsorelaterade tjänster du önskar av Apoteket.

Du godkänner även att Apoteket använder dina personuppgifter för utskick av information om Apoteket och om Apotekets produkter och tjänster. Apoteket kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare eller lämna ut dessa till obehörig tredje part utan endast till sina externa behöriga IT-leverantörer och samarbetspartners. Du kan när som helst avanmäla dig från att få information om Apoteket eller Apotekets produkter skickad till dig genom att du kontaktar Apotekets kundtjänst på 0771-450 450 eller kundservice@apoteket.se.

Apoteket AB (org nr 556138-6532), är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med expediering av recept och beställning av egenvårdsprodukter. Apotekets behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen och i förekommande fall även enligt apoteksdatalagen.

Du har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, ta del av information om dina uppgifter hos Apoteket. En ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Ansökan skickas till Apoteket AB, Personuppgiftsombudet, Box 3011, 169 03 Solna. Apoteket ska rätta uppgifterna om det visar sig att någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Om du har andra synpunkter är du välkommen att kontakta Apotekets Kundservice