Hur vi behandlar dina personuppgifter

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för receptregistret, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen. Du har rätt till direktåtkomst till dina uppgifter enligt vad som framgår av lag (1996:1156) om receptregister och lag (2005:258) om läkemedelsförteckning. Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats.

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att Apoteket, och Apotekets externa leverantörer, lagrar och använder namn, personnummer, adress och receptuppgifter i syfte att, i förekommande fall, uppfylla kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt administrera dina köp och möjliggöra de hälsorelaterade tjänster du önskar av Apoteket.

Apoteket AB (org nr 556138-6532), är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med expediering av recept och beställning av egenvårdsprodukter. Apotekets behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och i förekommande fall även enligt apoteksdatalagen.

Vill du veta mer om hur Apoteket behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer i vår integritetspolicy.