Så fungerar köp av läkemedel och andra varor på recept

Om en läkare bedömer att du behöver receptbelagd medicin så skrivs ett recept som gör att du kan köpa ditt läkemedel från ett godkänt apotek. I Sverige så är det Läkemedelsverket som utfärdar apotekstillstånden.

Uttag på recept

Du kan antingen besöka något av våra 400 apotek och få hjälp av personalen bakom receptdisken eller själv göra uttaget på apoteket.se, antingen från din dator, mobil eller via vår app. Du kan även ringa till vår kundservice för att få hjälp.

Hämta ut online

Ring in din beställning

Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 350 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar landstinget för.

Vem omfattas av högkostnadsskyddet?

 • Personer bosatta i Sverige
 • Även personer som i annat fall har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna av högkostnadsskyddet.
 • Personer från EES-området och Schweiz har under vissa omständigheter rätt till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige.
 • Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år.

Kostnadsfritt för barn

 • Receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Livsmedel till barn under 16 år kostar 120 kr per uttag.

Medicin som ingår

 • De allra flesta mediciner på recept.
 • Förbrukningsartiklar vid stomi
 • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin
 • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering.

Mer rabatt vid högre kostnader

Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Din maximala kostnad för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 350 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. När du har betalat 2 350 kronor för dina läkemedel under en tolvmånadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna tolvmånadersperiod.

 • Mellan 1 175 kronor och 2 243 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden.
 • Mellan 2 244 kronor och 4 167 kronor betalar du 25 procent av läkemedelskostnaden.
 • Mellan 4 168 kronor och 5 767 kronor betalar du 10 procent av läkemedelskostnaden.

Hur långt är det kvar till frikort?

När du loggar in till vår tjänst ”Mina Recept” så kan du enkelt se hur mycket du har betalat och hur mycket du har kvar till frikort.

Särskilda regler för preventivmedel

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Alla kvinnor under 21 år får hämta ut förskrivna preventivmedel gratis, vilket visas i kassan om du ingår i den gruppen. Kvinnor mellan 21-26 år får olika subvention beroende på landsting. Detta kan vi inte beräkna automatiskt varför vi ändrar till rätt pris innan vi skickar din beställning.

Vad är högkostnadsdatabasen?

Databasen för högkostnadsskydd är ett stöd för att hålla reda på en individs läkemedelskostnader och vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet. E-hälsomyndigheten ansvarar för att registrera och lagra uppgifterna som behövs. Du läsa mer vilka uppgifter som lagras och hur du kan göra för att ta del av dom här.  

Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 höjdes högkostnadstaket för förmånsbelagda läkemedel från 2 300 kr till 2 350 kr. Du kan läsa mer om det här.      

Förmånssystem och rabatter för livsmedel

Livsmedel för särskilda näringsändamål omfattas inte av de vanliga reglerna för läkemedelsförmåner. För barn upp till 16 år finns ett nationellt förmånssystem där recept (eller livsmedelsanvisning som det också kallas) expedieras på apotek till en kostnad av 120 kronor per uttag. Vilka produkter som omfattas av detta förmånssystem beslutas av Läkemedelsverket.

För personer över 16 år finns inget nationellt förmånssystem. Däremot finns i de flesta landsting rabattmodeller som innebär att den som är i behov av dessa livsmedel inte behöver betala hela kostnaden. Hur mycket man måste betala och vilka produkter som ingår varierar mellan landstingen.

I vissa landsting har man valt att använda andra inköpsställen än apotek för de produkter som ingår i det rabatterade sortimentet. Vad som gäller för dig kan din dietist eller läkare upplysa dig om.

Apotekets totala sortiment inom de olika rabattsystemen är bredare än det som säljs här på apoteket.se. Sortimentet omfattar bland annat glutenfria produkter, sondnäringar och produkter vid medfödda sjukdomar som PKU. Många gånger är dessa produkter en förutsättning för att man ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Se Apotekets erbjudande inom rabatterade livsmedel

Receptbelagda läkemedel inom förmånen

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i förmånssystemet som staten finansierar. Alla förmånsläkemedel kostar lika mycket hos alla apotek. För de läkemedel där det finns flera olika tillverkare av samma preparat så måste apoteken byta till det billigaste alternativet. Det kallas generiskt utbyte och TLV avgör vilket läkemedel som apoteken ska sälja under en viss period.

Receptbelagda läkemedel utanför förmånen

Vissa läkemedel ingår inte i förmånssystemet vilket innebär att läkemedelsbolagen är fria att själva bestämma pris.

Receptfria läkemedel

Det råder fri konkurrens vid prissättning av receptfria läkemedel, därför kan priserna variera mellan olika apotek. En mycket begränsad mängd receptfria läkemedel får även säljas utanför apotek.

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek eller online, blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du eller samhället. Du kan läsa mer om utbyte, periodens vara och söka bland vanliga frågor här.