receptläkemedel - så fungerar det

Så fungerar köp av läkemedel och andra varor på recept

Apoteket säljer både receptfria och receptbelagda mediciner. För att du ska få hämta ut receptläkemedel på ett apotek eller beställa hem det från apoteket.se krävs det att en läkare eller annan förskrivare har skrivit ut ett recept till dig.

För det mesta skickas receptet elektroniskt till apoteket via en säker förbindelse men ibland får du det utskrivet på papper. När du får ett pappersrecept måste du ta med dig det till apoteket när du ska hämta ut medicinen. 

Vill du handla på recept åt någon annan så kan du göra det med hjälp av en fullmakt. Läs mer om fullmakt här

Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 350 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar landstinget för.

Medicin som ingår

 • De allra flesta mediciner på recept.
 • Förbrukningsartiklar vid stomi
 • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin
 • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering. 

Mer rabatt vid högre kostnader

Högkostnadsskyddet fungerar som en rabattrappa där du får mer rabatt ju högre kostnader du har haft för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid varje nytt inköp startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan.

När du har betalat 2 350 kronor för dina mediciner under en tolvmånadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna tolvmånadersperiod. Frikortet gäller för läkemedel som ingår i förmånen.

Kostnadsfritt för barn

Receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Livsmedel till barn under 16 år kostar 120 kr per uttag.

Så fungerar rabattrappan

Upp till 2 350 kronor får du löpande rabatt beroende på kostnadsnivå, enligt en rabattrappa. Procentsatsen på bilden nedan visar hur stor del av den egentliga kostnaden du betalar för läkemedel inom läkemedelsförmånen. 

Nya nivåer 2020

Fram till 2019-12-31 är/var frikortsbeloppet 2 300 kr. På grund av en höjning av prisbasbeloppet blir/är gränsen för frikort 2 350 kr från/sedan årsskiftet 2019-2020.

Har du betalat 2 300 kr och uppnått frikort senast 2019-12-31, behåller du frikortet perioden ut. Därefter påbörjar du en period enligt nivåerna i trappan nedan, där maxbeloppet är 2 350 kr.

För de som inte har uppnått frikort 2019-12-31 kommer högkostnadsnivån automatiskt korrigeras så att den går in i den "nya trappan". Detta medför att du som börjat klättra i högkostnadstrappan 2019 får betala ett "engångsbelopp" vid första köpet 2020 för att hamna på samma nivå i den nya trappan. Alla köp du gör efter detta kommer att beräknas och rabatteras enligt nya trappan, på samma sätt som tidigare.

Särskilda regler för preventivmedel

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Alla kvinnor under 21 år får hämta ut förskrivna preventivmedel gratis, vilket visas i kassan om du ingår i den gruppen. Kvinnor mellan 21-26 år får olika subvention beroende på landsting. Detta kan vi inte beräkna automatiskt varför vi ändrar till rätt pris innan vi skickar din beställning.

Anslut dig till högkostnadsskyddet

De flesta svenskar är redan anslutna till högkostnadsdatabasen, och får på så sätt del av högkostnadsskyddet/läkemedelsförmånen. Om du inte är med, anslut dig genom att prata med Apotekets kundservice eller med personalen på Apoteket när du hämtar ut medicin. 

Tack vare att du är ansluten till högkostnadsdatabasen håller systemet reda på vad du har handlat för och när du når taket. Eftersom alla apotek är anslutna till samma databas spelar det ingen roll på vilket apotek du handlar.

Om du vill kan du även ta del av förmånen genom att hålla reda på dina inköp manuellt. I så fall behöver du själv hålla reda på dels startdatum för din högkostnadsperiod samt summan för dina receptmediciner under perioden. För att apoteket ska veta vilken rabattnivå du befinner dig på måste du alltid ha med dig högkostnadsbevis när du handlar.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du

 • Är bosatt i Sverige.
 • Arbetar i Sverige eller har ett Europeiska sjukförsäkringskortet.
 • Har recept som är utskrivna i Sverige.

Observera att inga uppgifter om vilka mediciner du fått eller vilken läkare som skrivit ut recept registreras i högkostnadsdatabasen. Det som registreras är ditt personnummer, betald egenavgift, inköpsdatum, det belopp du uppnått i högkostnadsskyddet och startdatum för påbörjad högkostnadsperiod.

Begär registerutdrag ur högkostnadsdatabasen

Du kan närsomhelst begära utdrag av vilka uppgifter som finns om dig och de barn som du är vårdnadshavare för i högkostnadsdatabasen. Det gör du genom att fylla i och skicka in en blankett till E-hälsomyndigheten. 

Till eHälsomyndigheten – Blanketter

Regler för uttag inom högkostnadsskyddet

För att dina inköp av medicin ska räknas inom högkostnadsskyddet gäller följande

 • Ett medicinuttag på recept får avse högst tre månaders förbrukning.
 • Ett nytt uttag med förmån kan göras först när det gått 2/3 av den tid som det förra uttaget ska täcka, beräknat efter doseringen på receptet. Ett nytt uttag för tre månaders förbrukning godkänns alltså tidigast med förmån efter två månader.
 • Förskrivarens (det vill säga läkaren eller den som skriver ut receptet åt dig) arbetsplats måste finnas som en läsbar streckkod på receptet. Förskrivaren ska också markera på receptet att apoteket ska expediera medicinen med förmån.
 • Om du inte vill vara med i högkostnadsdatabasen men ändå vill utnyttja högkostnadsskyddet måste du alltid ha med dig högkostnadsbevisen när du köper medicin på recept.

Undantag

 • Du får köpa en större mängd medicin, på en gång eller oftare än gränsen för förmånen, men måste då själv betala hela kostnaden för den mängd som överstiger ett uttag på receptet.
 • Vid särskilda skäl, till exempel en längre utlandsvistelse, kan du få hämta ut medicin med rabatt för längre tid än tre månader. Du måste då kunna styrka det särskilda skälet.
 • Födelsekontrollerande läkemedel (p-piller/p-sprutor) är generellt undantagna från tremånadersregeln.

Förmånssystem och rabatter för livsmedel

Livsmedel för särskilda näringsändamål omfattas inte av de vanliga reglerna för läkemedelsförmåner. För barn upp till 16 år finns ett nationellt förmånssystem där recept (eller livsmedelsanvisning som det också kallas) expedieras på apotek till en kostnad av 120 kronor per uttag. Vilka produkter som omfattas av detta förmånssystem beslutas av Läkemedelsverket.

För personer över 16 år finns inget nationellt förmånssystem. Däremot finns i de flesta landsting rabattmodeller som innebär att den som är i behov av dessa livsmedel inte behöver betala hela kostnaden. Hur mycket man måste betala och vilka produkter som ingår varierar mellan landstingen.

I vissa landsting har man valt att använda andra inköpsställen än apotek för de produkter som ingår i det rabatterade sortimentet. Vad som gäller för dig kan din dietist eller läkare upplysa dig om.

Apotekets totala sortiment inom de olika rabattsystemen är bredare än det som säljs här på apoteket.se. Sortimentet omfattar bland annat glutenfria produkter, sondnäringar och produkter vid medfödda sjukdomar som PKU. Många gånger är dessa produkter en förutsättning för att man ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Se Apotekets erbjudande inom rabatterade livsmedel

För att få full ersättning inom läkemedelsförmånen måste du välja den vara som föreslås av  Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Läkemedlen kan ha olika namn, utseende och förpackning, men det är samma verksamma ämne och effekten är densamma.

Så här påverkar reglerna för utbyte dig

 • Apoteket måste alltid erbjuda utbyte av det läkemedel du fått förskrivet på recept om det finns billigare utbytbara alternativ. Utbyte ska göras till det läkemedel som TLV bestämt.
 • Ett läkemedel får inte bytas ut om den som skrivit ut receptet har motsatt sig utbyte genom att ange det på receptet.
 • Utbyte får inte ske om du som kund motsätter dig utbyte. Du får då betala mellanskillnaden mellan det läkemedel som skrivits ut på receptet och det billigaste läkemedlet på marknaden. Mellanskillnaden ingår inte i läkemedelsförmånen.
 • Du kan begära att utbyte sker mot ett annat utbytbart läkemedel än det billigaste alternativet (dvs det som TLV bestämt), men du måste då betala hela kostnaden själv utan läkemedelsförmån.
 • Eftersom det billigaste läkemedlet på marknaden kan variera från period till period kan du vid varje tillfälle få läkemedel som ser olika ut men som innehåller samma verksamma läkemedelssubstans. Det är därför viktigt att vara observant, så att du till exempel inte tar dubbla doser av samma läkemedelssubstans.

Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är utbytbara

För att läkemedel ska vara utbytbara ska Läkemedelsverket ha bedömt att de är medicinskt likvärdiga i effekt och att det är säkert för patienten att byte sker på apotek. Utbyte kan ibland kallas generiskt utbyte.

Apoteken ska byta till det billigaste läkemedlet på marknaden

För läkemedel som lämnas ut mot recept ska du som kund erbjudas utbyte till det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på den svenska marknaden. Vilket som är det billigaste läkemedlet avgörs av TLV som reviderar prissättningen regelbundet.
Val av läkemedel och prissättning kan apoteken inte påverka. Apoteken får under en begränsad period sälja slut på föregående periods billigaste utbytesvara.

Mer information

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
Telefon: 08-568 420 50

Läkemedelsverket
Telefon: 018-17 46 00

Om du vill kan du få en sammanställning över alla dina receptuttag. I sammanställningen, Läkemedelsförteckningen,  samlas uppgifter om de receptförskrivna läkemedel som du har hämtat ut på apoteket de senaste 15 månaderna.

Tre sätt att få information om dina receptuttag

 • Apoteket.se – logga in på Mina sidor med din personliga e-legitimation. Här ser du både de recept som du har liggande och kan hämta ut medicin på och de uttag som du redan gjort de senaste 15 månaderna.
 • Lokalt apotek – ta med dig giltig legitimation så får du ett skriftligt registerutdrag på ditt lokala apotek.
 • Per post – begär ett registerutdrag från Läkemedelsförteckningen och få det skickat till din folkbokföringsadress. Blanketter för att begära ett registerutdrag finns på eHälsomyndigheten

Läkemedel på utlandsresan

Tänk på det här

Packa medicinen i originalförpackning för att underlätta i tullen. Det är dessutom bra att ha med förpackningen om du behöver mer medicin under resan och behöver uppsöka en lokal förskrivare.

Om du har flytande medicin och vill att varje förpackning ska vara märkt kan du säga till när du hämtar ut medicinen på apoteket. Då kan vi sätta på en apoteksetikett i samband med att vi färdigställer dina mediciner.  

Resa inom Schengen

Icke-narkotiska preparat: Vid resa mellan länder som omfattas av Schengenavtalet finns inga gemensamma regler på intyg eller liknande för att få ta med icke-narkotiska mediciner för eget bruk. Det är i stället upp till varje land att besluta vilka regler som gäller.

För att visa att medicinen är din kan det vara bra att ta med originalförpackningen, som visar att medicinen är utskriven till dig. Du kan även kontrollera med ambassaden i Sverige till det land du ska besöka.

Narkotiska preparat: Vid resa med narkotiska mediciner krävs ett så kallat Schengenintyg. Intygen utfärdas på ditt lokala apotek och innebär att du kan ta med dig läkemedel för som mest 30 dagars bruk. Mediciner är undantagna EU-regeln att endast 100 ml vätska får medföras i handbagage.

Ladda ned blankett för Schengenintyg (pdf)

Se vilka länder som ingår i Schengen

Resa utanför Schengen

Om du ska resa till ett land utanför Schengen bör du kontrollera med besökslandets ambassad i Sverige vilka regler som gäller för att ta in mediciner i landet.

Intyg från apoteket

Apoteket kan utfärda Schengenintyg om du behöver ta med dig ett narkotikaklassat läkemedel vid resa till ett annat Schengenland. Exempel på narkotikaklassade läkemedel är många sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel.

Om du ska resa till ett land utanför Schengen bör du kontakta det landets ambassad för att ta reda på vilka regler som gäller.

Rabatt på läkemedelsuttag inom EES

Du kan inte få återbetalning av Apoteket för läkemedelskostnader som uppkommit utomlands.

Om du behöver läkemedel när du är i ett annat EES-land har du rätt till samma läkemedelsförmån som invånarna i det landet. Du ska då kunna styrka att du bor i Sverige genom ett europeiskt sjukvårdskort som du får från Försäkringskassan.

Om du inte fått den förmån du haft rätt till kan du vända dig till Försäkringskassan vid hemkomsten för att eventuellt få ersättning.

Om du har en reseförsäkring (ingår ofta i hemförsäkringen) kan du kontakta ditt försäkringbolag för att få reda på vilka villkor som gäller.

Vaccination

Är du i behov av vaccination inför utlandsresan? På utvalda apotek erbjuder vi möjligheten att vaccinera sig mot de vanligaste sjukdomarna vid utlandsresa. Läs mer här