Så fungerar köp av läkemedel och andra varor på recept

Om en läkare bedömer att du behöver receptbelagd medicin så skrivs ett recept som gör att du kan köpa ditt läkemedel från ett godkänt apotek. I Sverige så är det Läkemedelsverket som utfärdar apotekstillstånden.

Uttag på recept

Du kan antingen besöka något av våra 400 apotek och få hjälp av personalen bakom receptdisken eller själv göra uttaget på apoteket.se, antingen från din dator, mobil eller via vår app. Du kan även ringa till vår kundservice för att få hjälp.

Ring in din beställning

Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 850 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnad betalar regionerna för.

Medicin som ingår

  • De allra flesta mediciner på recept.

  • Förbrukningsartiklar vid stomi

  • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin

  • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering. 

Mer rabatt vid högre kostnader

Högkostnadsskyddet fungerar som en rabattrappa där du får mer rabatt ju högre kostnader du har haft för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid varje nytt inköp startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan.

När du har betalat 2 850 kronor för dina mediciner under en tolvmånadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna tolvmånadersperiod. Frikortet gäller för läkemedel som ingår i förmånen.

Kostnadsfritt för barn

Receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Livsmedel till barn under 16 år kostar 120 kr per uttag.

Så fungerar rabattrappan

Upp till 2 850 kronor får du löpande rabatt beroende på kostnadsnivå, enligt en rabattrappa. Procentsatsen på bilden nedan visar hur stor del av den egentliga kostnaden du betalar för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Nya nivåer 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor.

Har du betalat 2 600 kr och uppnått frikort senast 2023-12-31, behåller du frikortet perioden ut. Därefter påbörjar du en period enligt nivåerna i trappan nedan, där maxbeloppet är 2 850 kr.

För de som inte har uppnått frikort 2023-12-31 kommer högkostnadsnivån automatiskt att beräknas och rabatteras enligt nya trappan, på samma sätt som tidigare.

Mer information om högkostnadsskyddet hittar du här.

Förmånssystem och rabatter för livsmedel

Livsmedel för särskilda näringsändamål omfattas inte av de vanliga reglerna för läkemedelsförmåner. För barn upp till 16 år finns ett nationellt förmånssystem där recept (eller livsmedelsanvisning som det också kallas) expedieras på apotek till en kostnad av 120 kronor per uttag. Vilka produkter som omfattas av detta förmånssystem beslutas av Läkemedelsverket.

För personer över 16 år finns inget nationellt förmånssystem. Däremot finns i de flesta landsting rabattmodeller som innebär att den som är i behov av dessa livsmedel inte behöver betala hela kostnaden. Hur mycket man måste betala och vilka produkter som ingår varierar mellan landstingen.

I vissa landsting har man valt att använda andra inköpsställen än apotek för de produkter som ingår i det rabatterade sortimentet. Vad som gäller för dig kan din dietist eller läkare upplysa dig om.

Apotekets totala sortiment inom de olika rabattsystemen är bredare än det som säljs här på apoteket.se. Sortimentet omfattar bland annat glutenfria produkter, sondnäringar och produkter vid medfödda sjukdomar som PKU. Många gånger är dessa produkter en förutsättning för att man ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Se Apotekets erbjudande inom rabatterade livsmedel

Receptbelagda läkemedel inom förmånen

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i förmånssystemet som staten finansierar. Alla förmånsläkemedel kostar lika mycket hos alla apotek. För de läkemedel där det finns flera olika tillverkare av samma preparat så måste apoteken byta till det billigaste alternativet. Det kallas generiskt utbyte och TLV avgör vilket läkemedel som apoteken ska sälja under en viss period.

Receptbelagda läkemedel utanför förmånen

Vissa läkemedel ingår inte i förmånssystemet vilket innebär att läkemedelsbolagen är fria att själva bestämma pris.

Receptfria läkemedel

Det råder fri konkurrens vid prissättning av receptfria läkemedel, därför kan priserna variera mellan olika apotek. En mycket begränsad mängd receptfria läkemedel får även säljas utanför apotek.

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek eller online, blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du eller samhället. Du kan läsa mer om utbyte, periodens vara och söka bland vanliga frågor här.