Bild på E-vimin®
 • Vitamin E (tokoferol)
 • Läkemedel
 • Vitamin E är en antioxidant som fångar in fria radikaler, som bildas vid oxidation av vissa ämnen t ex fleromättade fettsyror
 • Kapslarna bör sväljas hela
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   E-vimin

   100 mg mjuk kapsel
   dl-alfa-tokoferylacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad E-vimin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar E-vimin
   3. Hur du tar E-vimin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur E-vimin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad E-vimin är och vad det används för

   E-vimin används vid brist på vitamin E. Brist på vitamin E kan till exempel bero på att upptaget av näringsämnen i tarmen inte är tillräckligt (malabsorption).

   Vitamin E är en antioxidant som skyddar cellernas membran.

   I E-vimin har vitamin E överförts från en fettlöslig till en vattenlöslig form. På så sätt fås ett bra upptag av vitaminet i kroppen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar E-vimin

   Ta inte E-vimin

   • om du är allergisk mot dl-alfa-tokoferylacetat (vitamin E) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel .

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Vitamin E passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av E-vimin under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


   3. Hur du tar E-vimin

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Vanlig dos för vuxna är 1 kapsel 1-3 gånger dagligen.

   Läkare kan ha föreskrivit annan dos.

   Kapslarna bör sväljas hela.

   Om du har tagit för stor mängd av E-vimin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

    

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur E-vimin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: l-alfa-tokoferylacetat (vitamin E) 1 kapsel innehåller 100 mg

   Övriga innehållsämnen: gelatin, glycerol, makrogol, polysorbat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, Tel: 08 630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-18


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  E-vimin®

  Kapsel, mjuk 100 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 024208
  • Tillverkare: Meda AB

  439 kr

  Jämförpris: 4,39 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/e-vimin-kapsel-mjuk-100-mg-100-styck-burk-52241/ 52241 E-vimin® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/024208s.jpg 439.00 439.00 SEK E-vimin InStock Vitamin E (tokoferol) Meny Meny/Kosttillskott & näring Meny/Kosttillskott & näring/Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler/E-vitamin Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kapsel, mjuk 100 mg 100 styck Burk