Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2020

Apotekets årsstämma 2020 kommer att hållas den 22 april kl. 10.00 på Apotekets Huvudkontor i Solna.