Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2023

Apotekets årsstämma 2023 kommer att hållas den 27 april i Solna.

Protokoll årstämma 2022