Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2018

Apotekets årstämma 2018 äger rum den 19 april på Apotekets huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna.