Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2017

Apotekets årstämma 2017 äger rum den 20 april på Apotekets huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna.