Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2021

Apotekets årsstämma 2021 kommer att hållas digitalt och utan fysiska deltagare tisdagen den 27 april 2021 kl. 10.00.