Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2020

Apoteket höll årsstämma den 22 april 2020 kl. 10.00 på Apotekets huvudkontor i Solna.