Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2021

Apotekets årsstämma 2021 genomfördes digitalt den 27 april 2021.

Protokoll årsstämma 2021

Vd Ann Carlssons anförande på Årsstämman 2021 (film)