Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2019

Apotekets årsstämma 2019 hölls den 24 april i Solna.

Protokoll Årsstämma Apoteket 2019-04-24