Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2018

Apotekets årstämma hölls den 19 april 2018.

Protokoll

Riktlinjer

Ägaranvisning