Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2019

Apotekets årsstämma 2019 äger rum kl. 10-11 den 24 april 2019 på Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1 i Solna.

Årsstämma 2018

Apotekets årstämma hölls den 19 april 2018.

Protokoll

Riktlinjer

Ägaranvisning