Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2022

Apotekets årsstämma 2022 kommer att hållas den 27 april 2022 kl. 10.00 på Apotekets huvudkontor i Solna.