Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2022

Apotekets årsstämma 2022 genomfördes den 27 april på Apotekets huvudkontor i Solna.

Kallelse till Apotekets årsstämma 2022

Uppdaterade förslag till beslut 2022

Ersättningsrapport 2021

Revisors yttrande 8 54 ABL

Revisorsrapport 7 Transparenslagen