Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2017

Apotekets årstämma  ägde rum den 20 april 2017.

 Protokoll årsstämma 2017