Information om Apotekets registerutdrag

Här kan du läsa om vilka registerutdrag som är möjliga att beställa från Apoteket.

Beställning av registerutdrag gör du genom blanketten Beställning av registerutdrag, som du fyller i, undertecknar och skickar till oss (adressen finns på blanketten). 

Observera att vi inte har alla de personuppgifter som genereras vid kontakter med apotek i samband med uttag av läkemedel. För registerutdrag från Högkostnadsdatabasen och Läkemedelsförteckningen ansvarar eHälsomyndigheten och det är till eHälsomyndigheten du skall vända dig med begäran om utdrag ur dessa register.

REGISTERUTDRAG FRÅN APOTEKET

1. Köphistorik
Utdraget avser personuppgifter som behandlas i samband med uttag av läkemedel samt köp av receptfria läkemedel och övriga apoteksvaror. Utdraget innehåller bland annat datum för uttag eller köp, inköpskanal, varubenämning, antal och pris.

2. Kundinformation inklusive betalinformation
Utdraget avser personuppgifter som behandlas i samband med medlemskap i Apotekets kundklubb och eventuell information om delbetalningsavtal eller privatkundsfaktura. Utdraget innehåller bland annat namn, personnummer, adress och aktuellt poängsaldo. Utdraget omfattar inte uppgifter om uttagna läkemedel eller köp av övriga receptfria varor.

3. DOS historik
Utdraget avser personuppgifter som behandlas i samband med dosdispensering av läkemedel samt, i förekommande fall, övriga produkter som levereras tillsammans med dosleveransen. Utdraget innehåller bland annat varubenämning, antal och pris.

4. Extemporetillverkning
Utdraget avser personuppgifter som behandlas i samband med individuell tillverkning av läkemedel (extempore) och innefattar bland annat varubenämning, tillverkningsdatum och antal.

________________________

Blanketter

Beställning av registerutdrag från Apoteket (48 kB)

________________________

För ett utdrag ur e-hälsomyndigheten skickar du en skriftlig undertecknad begäran till e-Hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar. För mer information kontakta eHälsomyndigheten, tel. 0771-766 200, www.ehalsomyndigheten.se. På webbplatsen finns färdiga blanketter för att begära registerutdrag ur Högkostnadsdatabasen eller Läkemedelsförteckningen.