Ont i övre delen av magen

Ett typiskt symtom på magsår är att det gör ont i övre delen av magen, lite ovanför naveln, ofta nattetid. Ibland förekommer även halsbränna, sura uppstötningar och illamående.

Det vanligaste är att såret sitter i tolvfingertarmen. Det ger ofta värk på natten som lindras om du går upp och äter något. På dagarna värker det oftast mellan måltiderna. Sitter såret i magsäcken är smärtan mer ihållande och kan öka i samband med att du äter. Det är viktigt att du tar kontakt med sjukvården om du har symtom som du tror kan vara magsår, så att du kan få rätt behandling.

Så behandlas magsår

I dag kan magsår snabbt botas med ett par olika typer av antibiotika, i kombination med medicin som minskar produktionen av saltsyra, så kallade protonpumpshämmare. Det är viktigt att du följer den kur som läkaren ordinerat.

Anledningen till att man får antibiotika är att det oftast är en bakterie som orsakar magsåret. Tidigare har man trott att man fått magsår på grund av sina levnadsvanor, till exempel för mycket kaffedrickande eller stress. Men det tror man alltså inte längre. Läs mer om hur magsår uppstår.

Förebygg magsår

Vill du förebygga magsår ska du sluta röka och välja receptfria värktabletter som inte innehåller ibuprofen och liknande verksamma ämnen ― fråga på apoteket. För att påskynda läkningen av ett redan uppkommet sår är det bra att vila och komma bort från en stressig miljö.

VIKTIGTOm du har symtom som tyder på magsår är det viktigt att du söker läkare.

Magsår beror oftast på bakterie

Den vanligaste bidragande faktorn till magsår heter Helicobacter pylori. Det är en liten bakterie som slår sig ner i det slem som skyddar slemhinnan i magsäcken och tolvfingertarmen, början av tunntarmen. Bakterien tunnar ut slemmet och inflammerar slemhinnan som till sist inte förmår stå emot den ständigt närvarande saltsyran och ett sår uppstår.

Magsåret kan också bero på användning av vissa läkemedel mot inflammation och smärta. Röker du har du lättare att drabbas och får oftare tillbaka sjukdomen. Det tar också längre tid att bli frisk om du röker. Även alkohol irriterar magslemhinnan och kan vara en bidragande orsak till magsår.

Blödande magsår

Hos vissa går det så långt att magsåret börjar blöda. Symtom på blödande magsår kan vara att kräkningar blir kaffesumpsliknande och avföringen kan bli svart. Risken är något större för män och om du är över 60 år.

De allra flesta slutar spontant att blöda, men sök alltid läkare omgående om du misstänker att du har ett blödande magsår.

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare hämmar utsöndringen av saltsyra i magsäcken och medför en snabb höjning av pH-värdet i magen, det vill säga att medlen gör magsaften mindre sur, och ger därför symtomlindring. Effekten kommer redan efter cirka en halvtimme och du behöver bara ta en tablett per dygn. Läkning av magsår tar två till åtta veckor.

Biverkningar

  • De vanligaste biverkningarna är mag-tarmbesvär samt huvudvärk, yrsel och hudutslag.
  • Exempel på protonpumpshämmare är till exempel omeprazol och esomeprazol.

Kombinationsbehandling

Ett exempel på kombinationsläkemedel är till exempel Nexium HP kombinationsförpackning.

Den som har magsår och som säkert eller mycket troligt är infekterad med bakterien Helicobacter behandlas med antibiotika. De vanligast använda sorterna är amoxicillin, klaritromycin och metronidazol.

För att få bästa effekt och minska risken för att bakterien blir resistent mot antibiotikan, använder man två olika antibiotika samtidigt och dessutom en protonpumpshämmare som ökar effekten av antibiotikabehandlingen och underlättar läkningen av såret. Trippelbehandlingen pågår i en vecka, eventuellt kan man fortsätta längre med den syrahämmande behandlingen.

Antibiotika som används tillsammans med protonpumpshämmare

  • Imacillin, Amimix (amoxicillin)
  • Klacid (klaritromycin)
  • Flagyl (metronidazol)

Tänk på

Alla tabletterna ska tas vid samma tidpunkt två gånger per dygn. Om Flagyl ingår i behandlingen ska man inte dricka någon alkohol eftersom det finns risk för "antabuseffekt".

Medel som minskar syraproduktionen

Histaminreceptorblockerare minskar syraproduktionen i magslemhinnan vilket höjer pH-värdet, det vill säga gör magsaften mindre sur, och lindrar symptomen. Effekten kommer efter cirka en halvtimme och varar nio till tolv timmar. Läkning av magsår tar fyra till åtta veckor.

Biverkningar

  • De vanligaste biverkningarna är diarré, huvudvärk, hudutslag, yrsel och trötthet.

Slemhinneskyddande läkemedel

I den här gruppen ingår till exempel Cytotec och Arthrotec (i kombination med antiinflammatoriskt medel) respektive Andapsin. När magsår orsakas av annat än bakterien Helicobacter kan lokalt verkande, slemhinneskyddande läkemedel användas.

Prostaglandiner är kroppsegna ämnen som normalt utgör ett skydd mot saltsyran i magsäcken. Antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID eller COX-hämmare, där bland annat Ipren, Voltaren och Treo ingår, hämmar produktionen av prostaglandin och ökar risken för irriterad magslemhinna och magsår.

För att förebygga och även behandla magsår som orsakas av antiinflammatoriska läkemedel, går det att använda mediciner som liknar naturliga prostaglandiner eller sådana som stimulerar magsäckens egen produktion av skyddande prostaglandin och slem.

Biverkningar

  • Vanligen mag-tarmbesvär, till exempel diarré.

Tänk påSlemhinneskyddande läkemedel ska inte tas tillsammans med vissa läkemedel, fråga din läkare eller på apoteket. De slemhinneskyddande medlen bör tas samtidigt med det antiinflammatoriska läkemedlet och omedelbart efter måltid. Andapsin ska tas mellan måltider.

Cytotec och Arthrotec ska inte användas under graviditet på grund av risken för missfall.

Syraneutraliserande medel – antacida

Dessa läkemedel neutraliserar, binder, saltsyran direkt i magsäcken och lindrar symtomen. Effekten kommer i stort sett omedelbart och verkar i upp till två timmar.

Biverkningar

  • Normalt inga biverkningar vid måttlig användning.

Tänk påEtt antal andra läkemedel är olämpliga att ta tillsammans med antacida, kontrollera bipacksedeln för dina övriga läkemedel.

I den här gruppen av läkemedel ingår till exempel Novalucol och Rennie.