Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka – så ska du tänka

Vinterkräksjuka brukar hålla i sig i ett till tre dygn. Förutom magbesvär med kraftiga kräkningar kan vinterkräksjuka också medföra feber, huvudvärk och muskelvärk. Precis som vid annan magsjuka är det viktigt att dricka när du har vinterkräksjuka.

Om du någon gång drabbats av vinterkräksjuka vet du att det är en påfrestande och utmattande magsjuka som vanligtvis är kort men intensiv. 

Vissa extra utsatta personer, som spädbarn, äldre, eller personer med allvarliga sjukdomar, kan drabbas allvarligt av infektionen. Det kan då vara nödvändigt att kontakta sjukvården. Ett enkelt sätt att få i sig vätska och salter är att ta vätskeersättning.

Undrar du om du har drabbats av vinterkräksjuka? Idag finns test för hemmabruk som snabbt och smidigt visar om du har viruset i kroppen.

Så smittar vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka orsakas av virus i gruppen calicivirus. Namnet kommer av att sjukdomen oftast sprids under vintermånaderna, även om den kan förekomma även andra tider på året. Viruset är mycket smittsamt och smittar till exempel via

 • Kontakt med smittad person
 • Ytor med smittämnen
 • Mat som en smittad person har rört, eller som har sköljts i förorenat vatten och sedan inte kokats (t.ex frysta bär eller grönsaker).

Tvål och vatten - inte bara handdesinfektion

Att tillaga och hantera mat rätt och vara noga med hygien är viktigt. Men viruset överlever frysning och inte heller handdesinfektion biter tillräckligt. För att förhindra smitta gäller därför att vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten, särskilt efter toalettbesök, innan matlagning och före maten.

Att koka mat som kan vara förorenad i minst en minut är också effektivt, det överlever viruset inte. Läs mer om det hos Livsmedelsverket

Det är också viktigt att inte gå tillbaka till förskola, skola eller arbete för tidigt. Två dygn efter de senaste besvären anses sannolikheten för att du kan sprida smittan vidare vara låg. 

Inkubationstiden för vinterkräksjuka, det vill säga den tid det tar tills symtomen kommer efter smittotillfället, är 12 – 48 timmar. 

Kontakta sjukvården om

 • Du kräks och har diarré och blir mycket slö, kissar betydligt mindre än normalt eller är mycket allmänpåverkad.
 • Du samtidigt med besvären har kraftiga smärtor i buken.
 • Du har blodblandad diarré
 • Du samtidigt har hög feber.
 • Diarrén varar i mer än 6 dygn.
 • Du får diarré och nyligen varit utomlands.
 • Om kräkningarna inte avtar efter första dygnet.
 • Du är magsjuk och använder läkemedel mot hjärtsvikt, diabetes eller annan allvarlig sjukdom.