Läkemedelsutbildningar

Våra läkemedelsutbildningar är baserade på senaste rön och kunskap. De är producentneutrala och kvalitetssäkrade genom faktagranskning

Våra utbildningar genomförs genom att vi kommer till er arbetsplats eller att ni genomför dem på webben. Vi erbjuder ett brett utbud inom ett stort antal olika ämnesområden. Vi anpassar även våra utbildningar efter speciella önskemål. 

Praktiskt inriktade

De lärarledda utbildningarna genomförs i mindre grupper. Det ger möjlighet till diskussion och reflektion kring vardagsnära frågor. På så sätt blir utbildningarna praktiskt inriktade och anpassade till er arbetsplats och era rutiner och krav. 

Våra utbildningsledare är legitimerade apotekare med fem års universitetsutbildning. Dessutom har de god pedagogisk kunskap och erfarenhet. De har lång erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor inom hälso-och sjukvården.

NYTT Öppna utbildningar 

Vi erbjuder under hösten öppna utbildningar i Stockholm.

Läkemedelshantering för sjuksköterskor inom kommunal/privat hälso-och sjukvård samt primärvård.
Ort: Stockholm, se inbjudan här.

Vid intresse av andra utbildningsorter än Stockholm eller utbildningar riktade till slutenvården, kontakta oss på utbildningar@apoteket.se 

Mer information 

Vill du veta mer om våra läkemedelsutbildningar på webben, se Utbildningar på webben.

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se