Läkemedelsutbildningar

Våra läkemedelsutbildningar är baserade på senaste rön och kunskap. De är producentneutrala och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Våra utbildningar kan genomföras på olika sätt. Vill ni att vi kommer till er arbetsplats? Eller vill ni hellre delta via länk där utbildningsledaren genomför utbildningen live? Ett tredje alternativ är våra uppskattade förinspelade webbutbildningar med testfrågor och diplom.

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar. Om ni har speciella önskemål kan vi tillsammans göra ett upplägg som passar er.

Praktiskt inriktade

Våra utbildningar genomförs i mindre grupper. Det ger möjlighet till diskussion och reflektion kring vardagsnära frågor. På så sätt blir utbildningarna praktiskt inriktade och anpassade till er arbetsplats och era rutiner och krav. 

Våra utbildningsledare är legitimerade apotekare med fem års universitetsutbildning. Vi har lång erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor inom hälso-och sjukvården. Dessutom har vi god pedagogisk kunskap och erfarenhet.

Öppna utbildningar live via länk

Vi erbjuder öppna utbildningar via länk inom flera olika ämnesområden. Mer information om dessa utbildningstillfällen hittar du här.

Vill du veta mer? Kontakta oss på utbildningar@apoteket.se 

Inspelade webbutbildningar

Vi erbjuder även webbutbildningar som är inspelade i studio. Utbildningarna omfattar testfrågor och diplom. Mer information hittar du här.

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se