Apoteket - Personal på sjukhus

Höj kvaliteten med specialutbildad farmaceut

För en god läkemedelsbehandling och läkemedelshantering krävs en helhetssyn på läkemedelskedjan - från ordination till kassation.

Vår tjänst kvalitetsgranskning av läkemedelshantering innebär att en specialutbildad farmaceut tillsammans med er går igenom lokala rutiner och arbetsmoment inom läkemedelshanteringen på din enhet. Farmaceuten ger därefter råd och tillsammans tas konkreta åtgärdsförslag fram med syfte att stärka det egna kvalitetsarbetet. Tjänsten kan utföras på flera olika sätt och utgår från förskriften HSLF-FS 2017:37 "Ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården". Allt beroende på förutsättningarna i din verksamhet och vilka behov ni har.

När du anlitar oss får du (enligt vår senaste kundundersökning)

  • En extern och oberoende granskning av en kunnig och erfaren farmaceut
  • Hjälp med kvalitetsgranskning av den egna läkemedelshanteringen
  • Värdefulla diskussioner som leder till konkreta förbättringsförslag och en åtgärdsplan
  • Trygghet och säkrare läkemedelshantering för verksamheten
  • Bättre och säkrare läkemedelshantering för patienten
  • Ett underlag till patientsäkerhetsrapporten
  • Nya rön och tips inom läkemedelsområdet

Kontakta oss och anmäl ditt intresse för en kvalitetsgranskning via e-post till kontaktpersonerna nedan

Chef Farmacikonsult

Karin Jarnehammar

E-post

karin.jarnehammar@apoteket.se

Samordnare kvalitetsgranskningar

Karin Jarnehammar

E-post

karin.jarnehammar@apoteket.se