Bild

Specialtillverkade läkemedel

För patienter med särskilda behov tillverkar vi livsviktiga och individanpassade läkemedel bland annat cytostatika och parenteral nutrition.

Apoteket har en omfattande extemporetillverkning av sterila läkemedel på ett flertal sjukhus runt om i landet. Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet och erbjuder hög tillgänglighet. Våra kunder är ett flertal landsting och privata vårdgivare i Sverige.

Livsviktiga läkemedel till vården

Vi erbjuder extemporetillverkade läkemedel till såväl öppenvårdspatienter som inneliggande patienter. Patienter som är i behov av postoperativ smärtlindring kan vi erbjuda effektiva och individanpassade läkemedel. Vi bereder även läkemedel för kliniska prövningar.

Vi erbjuder extempore till flera olika kliniker, så som    

 • Onkologi
 • Hematologi
 • Neonatalvård
 • Lungmedicin
 • Infektion
 • Operation
 • Intensivvård
 • Medicin
 • Kirurgi
 • Akutmottagningar
 • Ögonmottagningar
 • Barnmottagningar

Bland annat de här beredningarna

 • Cytostatika
 • Smärtlindring
 • Antibiotika
 • Parenteral nutrition

Effektivisering i vården

För att ytterligare stödja arbetet med patientsäkerhet och produktionsutveckling inom sjukhuset, kan vi bland annat erbjuda förfyllda sprutor och fyllnad av ambulatoriska pumpar/kassetter. 

Avancerad sjukvård i hemmet

Extemporetillverkade läkemedel gör det möjligt för patienter att i större utsträckning få avancerad sjukvård i hemmet. På så vis minskas även utgifterna för slutenvården. Många patienter får sina antibiotikakurer i ambulatoriska infusionssystem som tillverkats av Apoteket och våra individanpassade läkemedel ger t ex patientgrupper med cystisk fibros möjlighet till behandling i hemmet.

Apoteket ställer mycket höga krav 

I vår definition av kvalitet ingår att vi uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Vår tillverkning sker enligt gällande myndighetskrav och våra egna högt ställda kvalitetsregler. Särskild kvalitetsansvarig – så kallad GMP-ansvarig – finns utsedd för varje tillverkningsenhet. Läkemedelsverket inspekterar verksamheten regelbundet och varje år sker interna inspektioner. Apotekets höga kvalitetskrav ställs på extemporetillverkning rörande:

 • Dokumentation
 • Kompetens
 • Lokaler
 • Utrustning
 • Arbetsmiljö

Apotekets kundservice

Vänd dig till kundservice i din Region så får du snabb hjälp och lokalt stöd av våra representanter på plats. 

Kundservice i respektive Region

Ej Regionkund

Om du inte är Regionkund, kontakta Nationella enheten

Telefon

018 - 611 34 76

E-post

Skicka e-post