Trygghet och säkerhet i arbetet

Apoteket - Personal på sjukhus

Vårdpersonal som arbetar allra närmast patienten spelar en viktig roll i läkemedelshanteringen. De kan tidigt se och fånga upp eventuella problem. Ökad kunskap ger större trygghet och säkerhet i arbetet.

Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37.
I utbildningen poängteras de saker i denna föreskrift som berör baspersonal.

Syfte 

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om läkemedelshantering samt att öka förståelsen för hur viktigt det är att läkemedel hanteras på rätt sätt och vikten av att rapportera vidare nya symtom hos vårdtagare till sjuksköterskan.

Dessutom ger utbildningen ökad kunskap om läkemedel och läkemedelsbehandling till äldre och vad som skiljer sig från behandling av yngre. Läkemedel vid olika sjukdomar och symtom hos äldre diskuteras. Syftet är att öka förståelsen för hur viktigt det är att ständigt utvärdera läkemedelsbehandlingen hos äldre.

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, inom hemtjänst, särskilt boende eller motsvarande. Om möjlighet finns ser vi gärna att sjuksköterska och enhetschef deltar vid utbildningarna för att maximera nyttan av dem.

Om du har speciella önskemål om utbildningsinnehåll i ämnet läkemedelshantering till exempel för funktionsstöd eller personliga assistenter kan vi skapa skräddarsydda utbildningar.

Innehåll 

Vi tar upp hur ett läkemedel ska användas, varför det är viktigt att hantera läkemedel på rätt sätt och vikten av att observera och rapportera till sjuksköterska. Vi går igenom hur olika läkemedelsformer bör tas, biverkningar som kan uppstå, förvaring och hållbarhet. Vi poängterar vilka kontroller som ska göras vid administrering eller överlämnande av läkemedel utifrån HSLF-FS 2017:37.

Vi går igenom hur kroppen förändras när vi åldras och vad får det för inverkan på läkemedels effekter. Vi diskuterar läkemedel vid vanliga sjukdomar och symtom, exempelvis smärta, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression, sömnproblem, muntorrhet och fallrisk.

Utbildningen erbjuds både till delegerad personal och till grupper inför delegering. 

Genomförande 

Utbildningen omfattar 2 tillfällen à 3 timmar och genomförs i grupper upp till 25 deltagare för att ge möjlighet till dialog och reflektion. Föreläsning varvas med fallbeskrivningar och gruppdiskussioner.

Omfattning och upplägg kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov liksom om utbildningen ska genomföras på plats eller digitalt via länk.

Mer information

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se