Trygghet och säkerhet i arbetet

Apoteket - Personal på sjukhus

Vårdpersonal som arbetar allra närmast patienten spelar en viktig roll i läkemedelshanteringen. De kan tidigt se och fånga upp eventuella problem. Ökad kunskap ger större trygghet och säkerhet i arbetet.

Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37.
I utbildningen poängteras de saker i denna föreskrift som berör baspersonal

Syfte 

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om läkemedelshantering samt att öka förståelsen för hur viktigt det är att läkemedel hanteras på rätt sätt och vikten av att rapportera vidare nya symtom hos vårdtagare till sjuksköterskan.

Dessutom ger utbildningen ökad kunskap om läkemedel och läkemedelsbehandling till äldre och vad som skiljer sig från behandling av yngre. Läkemedel vid olika sjukdomar och symtom hos äldre diskuteras. Syftet är att öka förståelsen för hur viktigt det är att ständigt utvärdera läkemedelsbehandlingen hos äldre.

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, inom hemtjänst, särskilt boende eller motsvarande. Om möjlighet finns ser vi gärna att sjuksköterska och enhetschef deltar vid utbildningarna för att maximera nyttan av dem.

Om du har speciella önskemål om utbildningsinnehåll i ämnet läkemedelshantering till exempel för handikappomsorg eller personliga assistenter kan vi skapa skräddarsydda utbildningar.

Innehåll 

Under utbildningen lär du dig grunderna inom områdena läkemedelshantering och läkemedelskunskap. Du kommer bland annat att lära dig hur ett läkemedel ska användas, varför det är viktigt att hantera läkemedel på rätt sätt och vikten av att observera och rapportera. Vi går igenom hur olika läkemedelsformer bör tas, biverkningar som kan uppstå, förvaring och hållbarhet och annat som är viktigt att tänka på när man ger läkemedel. Under utbildningen lär du dig också hur kroppen förändras när vi åldras och vad det får för inverkan på läkemedels effekter. 
Vi går igenom hur man tolkar en ordinationshandling och vilka kontroller som är viktiga att göra vid administrering av läkemedel

Vi diskuterar läkemedelsbehandling och vad som är viktigt att tänka på utifrån olika sjukdomar och symtom, som till exempel smärta, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression, sömnproblem, muntorrhet och fallrisk.

  • Utbildningen ger en bra grund för dig som har eller kommer att få delegering. 

Genomförande 

Utbildningen omfattar 2 tillfällen á 3 timmar och genomförs i mindre grupper för att ge möjlighet till diskussion och reflektion. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och gruppdiskussioner. Detta sammantaget uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte samt ger en vardagsnära och praktiskt inriktad utbildning anpassad till deltagarnas arbetsplatser.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se