För personer med många läkemedel

Många, framförallt äldre, behandlas idag med flera läkemedel samtidigt. Eftersom att det saknas en plats dit läkare och farmaceuter kan vända sig för att se vilka mediciner en patient har är det svårt att få en överblick över den totala läkemedelsbehandlingen. För de med många läkemedel är det därför extra viktigt att man ser över läkemedelslistan så att det inte förekommer läkemedel som interagerar negativt med varandra. 

Öka användningen av EES

För våra kunder med många läkemedel ska rådgivningen på Apoteken säkerställa att inga skadliga interaktioner förekommer. Därför arbetar vi aktivt för att öka användningen av så kallat Elektroniskt expertstöd, EES. Systemet är ett hjälpmedel som hjälper farmaceuten att se över medicineringen och om den behöver justeras.

I EES syns alla läkemedel som en kund fått utskrivna och det går att upptäcka om det finns mediciner som inte är lämpliga. Det kan till exempel handla om läkemedel som interagerar med varandra, eller ett ämne som är olämpligt på grund av ålder, samt om det finns flera läkemedel som har samma verkan.

Läkemedelsgenomgång på recept

Läkemedelsgenomgångar är ett sätt att kartlägga en persons samtliga ordinerade och använda läkemedel. Syftet med en läkemedelsgenomgång är att säkerställa en korrekt behandling och att öka kvaliteten i behandlingen. Vi anser att alla legitimerade farmaceuter, oavsett om de arbetar på sjukhus eller på apotek ska få möjlighet att remittera kunder för läkemedelsgenomgångar.

Särskilt fokus på kroniska sjukdomar

Vi vet att Apoteket spelar en viktig roll för att hjälpa personer med sin läkemedelsbehandling. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma de kroniskt sjuka och de som hämtar ut sitt läkemedel mer än en gång. Genom löpande dialog kan man följa hur behandlingen går och ge råd över tid.

Studier har visat på att följsamheten för personer med kroniska sjukdomar ofta blir sämre med tiden. Därför är det särskilt viktigt att personer med kroniska sjukdomar får återkommande rådgivning kring deras behandling när de hämtar ut sina läkemedel.

Läkemedel på frukostbordet