Ska du ut och resa och använder läkemedel? Vad är egentligen viktigt att tänka på isf? Spelar det någon roll om jag reser inom EU eller inte? Vad är startförpackningar och hur kan det minska din miljöpåverkan? Väldigt sällan, men det händer att läkemedel ger biverkningar och allvarliga komplikationer. Om du eller någon anhörig har fått komplikationer och eller svåra biverkningar av dina läkemedel vad gäller kring ersättning? Detta är några av saker vi reder ut tillsammans!

Startförpackningar minskar trycket på miljön

Startförpackningar ger dig möjligheten att pröva ditt nya läkemedel under en kortare period. Detta är ett bra sätt att följa upp läkemedelsbehandlingen och åtgärda eventuella besvär med biverkningar. Det är också ett bra sätt att minska risken för att stora mängder överblivna läkemedel går till spillo. Vi samarbetar därför med läkemedelsindustrin för att driva på denna utveckling. Prata med din läkare om denna möjlighet.

Vad gäller när jag ska resa med läkemedel?

Packa medicinen i originalförpackning för att underlätta i tullen. Det är dessutom bra att ha med förpackningen om du behöver mer medicin under resan och behöver uppsöka en lokal förskrivare. Om du har flytande medicin och vill att varje förpackning ska vara märkt kan du säga till när du hämtar ut medicinen på Apoteket. Då kan vi sätta på en apoteksetikett i samband med att vi färdigställer dina mediciner. 

Resa inom Schengen

Icke-narkotiska preparat: Vid resa mellan länder som omfattas av Schengenavtalet finns inga gemensamma regler på intyg eller liknande för att få ta med icke-narkotiska mediciner för eget bruk. Det är i stället upp till varje land att besluta vilka regler som gäller. För att visa att medicinen är din kan det vara bra att ta med originalförpackningen, som visar att medicinen är utskriven till dig. Du kan även kontrollera med ambassaden i Sverige till det land du ska besöka.

Narkotiska preparat: Vid resa med narkotiska mediciner krävs ett så kallat Schengenintyg.  Skriv ut blanketten och ta med dig den till något av våra apotek. Våra intyg gäller i max 30 dagar. Mediciner är undantagna EU-regeln att endast 100 ml vätska får medföras i handbagage.

Osäker på om ditt resmål ingår i Schengen? Här hittar du infomation

Resa utanför Schengen

Om du ska resa till ett land utanför Schengen bör du kontrollera med besökslandets ambassad i Sverige vilka regler som gäller för att ta in mediciner i landet.

Obs!

  • Du kan inte få återbetalning av Apoteket för läkemedelskostnader som uppkommit utomlands.
  • Om du behöver läkemedel när du är i ett annat EES-land har du rätt till samma läkemedelsförmån som invånarna i det landet. Du ska då kunna styrka att du bor i Sverige genom ett europeiskt sjukvårdskort som du får från Försäkringskassan.
  • Om du inte fått den förmån du haft rätt till kan du vända dig till Försäkringskassan vid hemkomsten för att eventuellt få ersättning.
  • Om du har en reseförsäkring (ingår ofta i hemförsäkringen) kan du kontakta ditt försäkringbolag för att få reda på vilka villkor som gäller.

Vad gäller vid läkemedelsskador?

En läkemedelsskada är en personskada som orsakats av läkemedelsanvändningen, så som en oförutsedd eller oväntat svår biverkning. Om ett läkemedel ger upphov till skada går det att anmäla detta till Svenska Läkemedelsförsäkringen. De prövar ärendet, vilket sedan kan leda till ersättning för den drabbade. Försäkringen gäller endast för läkemedel producerade av delägare i Läkemedelsförsäkringen.

Obs!

  • Försäkringen gäller inte för naturläkemedel eller homeopatiska läkemedel, inte heller för receptbelagda läkemedel som skrivits ut till någon annan.
  • Om ett läkemedel leder till oväntade eller oförutsett svåra biverkningar men inte omfattas av försäkringen, kan det vara svårt att som kund eller patient bevisa att det är läkemedlet som orsakat skadan. Det innebär att om man tar flera läkemedel varav ett inte omfattas av försäkringen, behöver man själv bevisa vilket läkemedel som orsakat skadan.

Tips!

Du kan själv kontrollera om ditt läkemedel omfattas av försäkringen genom att besöka något av våra apotek och fråga vår personal eller besöka Fass.se och söka på ditt läkemedel.