Hälsosam planet

Läkemedel och farliga ämnen

Vår ambition är att reducera substanser och skadliga ämnen från våra produkter i den svenska naturen till noll. På sikt även utanför Sverige.

Vi vill att de produkter vi erbjuder ska ge minsta möjliga avtryck på vår planet, från fabriken hela vägen till återvinningen. Apoteket ställer höga krav på sortimentet som vi kan påverka – det som inte är läkemedel.

> Du kan läsa mer om hur vi kontrollerar sortimentet här.

Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Samtidigt vet vi att läkemedel påverkar miljön när de tillverkas, används och kasseras.

Därför ger vi kloka råd om hur läkemedlen ska användas och uppmuntrar våra kunder att återlämna sina överblivna läkemedel. Dessutom samarbetar vi i branschen för att på sikt nå vårt mål om en mer hållbar läkemedelstillverkning.

Några milstolpar!

  • 1992 rensade vi hyllorna från termometrar med kvicksilver
  • 2014 fasade vi ut all kosmetika med mikroplaster
  • 2015 fasade vi ut alla produkter som innehåller hormonstörande cykliska silikoner, trots att lagstiftningen ännu inte krävde det.

Från produktion till hundratals ton överblivna läkemedel per år

Läkemedel på gott och ont

I Sverige använder vi fler än 1 000 olika aktiva substanser i cirka 7 600 olika läkemedel. Vi saknar tillräcklig kunskap om hur de ämnen som ingår i läkemedlen påverkar människor, växter och djur på lång sikt.

De halter som hittills uppmätts i Sverige är mycket små och bedöms inte vara akut giftiga för vattenlevande organismer.

Vi vet att olika läkemedel är olika farliga och påverkar miljön på olika sätt, men inte exakt hur. Vi vet till exempel att antibiotika i miljön kan leda till resistenta bakterier vilket är ett direkt hot mot vår hälsa men även hela vårt ekosystem.

Ett annat ämne som vi vet påverkar miljön är hormonpreparat, till exempel p-piller. Studier har visat att dessa ämnen kan ge hormonstörningar hos fiskar.

Utsläpp vid tillverkning i Asien

Produktionskedjan för läkemedel är lång, komplex och ofta är det många företag i flera olika länder som är inblandade i processen.

Många läkemedelssubstanser tillverkas i Indien och Kina och studier visar att stora mängder läkemedel går direkt ut från fabrikerna till vattendragen i vissa områden.

Idag saknas krav på att läkemedelsföretag öppet ska visa hur deras produktion går till. Därför vet vi ytterst lite om tillverkningen av de läkemedel som säljs på apotek i Sverige.

Apoteket får inte bestämma vilka receptbelagda varor som ska finnas i sortimentet, utan vi är skyldiga att tillhandahålla alla läkemedel som skrivs ut på recept och varor som omfattas av läkemedelsförmånen.

Det är också vanligt att få receptfria läkemedel utskrivna på recept av sin läkare. Bland de vanligaste uthämtade läkemedlen finns de två receptfria medicinerna paracetamol och omeprazol.

Det betyder att dessa också ingår i det sortiment vi är skyldiga att ha hemma.

Gör ett aktivt val

Vi och de andra apoteken i Sverige vill sätta press på läkemedelsföretagen att öka transparensen i sitt hållbarhetsarbete.

Du kan stödja oss i detta viktiga arbete genom att välja receptfria läkemedel med Välvald-symbolen. Läs mer här.

Frågor och svar om våra läkemedel

Tillverkning

Innehållet

Under och efter användning

Säker hantering av överblivna läkemedel

Utsläpp vid läkemedelsanvändning

I Sverige sprids läkemedel till miljön framför allt när de används. När du använder läkemedel tar kroppen upp aktiva substanser men delar följer med urin och avföring ut i avloppet.

De flesta av Sveriges reningsverk saknar den teknik som krävs för att avlägsna läkemedlen. Därför passerar läkemedelsresterna reningsverken utan att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad.

Tack vare politiska beslut pågår nu flera satsningar för att fler reningsverk ska få tillgång till mer avancerad teknik för avskiljning av läkemedelsrester.

Lämna tillbaka läkemedel som blir över

Du ska alltid följa din läkares ordinerade läkemedelsbehandling men ibland kan det, av någon anledning, bli lite läkemedel över.

Om det händer ska du absolut inte spola ner dessa i toaletten eller slänga dem i soporna. Istället ska du lämna dem till oss så säkerställer vi att de hanteras på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Tips! När du lämnar tillbaka överblivna läkemedel till oss får du 500 medlemspoäng. Du behöver inte ens stå i kö. Läs mer här hur du gör. 

Vårt övriga sortiment

Redan 2014 sa vi att ”… det blir allt viktigare för kunderna att produkter är skonsamma mot människa, miljö och att de har tillverkats under ansvarsfulla förhållanden”.

Sedan dess har vi på Apoteket noga kontrollerat innehållet i de egenvårdsprodukter som säljs hos oss.

Du som kund ska alltid kunna handla våra varor med gott samvete. Vår kvalitetskontroll säkerställer bland annat att produkten inte innehåller farliga eller onödiga ämnen. Då säger vi nej.

Vi kontrollerar även att produkten belastar miljön i minsta möjliga mån, till exempel att innehållet kan brytas ner, inte ansamlas i naturen eller påverkar vattenlevande organismer.

> Läs mer om vår kvalitetskontroll här.

Apotekets fokusområden för hållbar hälsa

En hållbar planet är bara en av de tre områden vi valt att fokusera på i vårt miljö- och hälsoarbete. För oss är det minst lika viktigt att titta på det hållbara företagandet samt hur vi gör hälsan tillgänglig för fler ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Kom till Hållbart företagande här

Kom till Hälsosamma människor här