Vad är ett läkemedel?

Ett läkemedel innehåller en eller flera medicinskt aktiva ämnen som är avsedda att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom. Användningsområdet styr om det är ett läkemedel eller inte. I Sverige kontrolleras och godkänns läkemedel av Läkemedelsverket. Godkända läkemedel är bedömda utifrån effekt, säkerhet och kvalitet. Även traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller så kallade medicintekniska produkter kan vara förtjänstfulla för människors hälsa.

Originalläkemedel vs Generiska läkemedel

När ett företag forskar fram ett nytt läkemedel är det originalläkemedel. Blir läkemedlet godkänt får företaget patent på produkten för ett antal år. När patentet går ut får även andra företag tillverka läkemedlet och det kallas då generika eller generiska läkemedel. Generiska läkemedel innehåller samma medicinskt aktiva substans och är varken bättre eller sämre än originalläkemedel. Detta säkerställs av Läkemedelsverket eller den europeiska myndigheten EMA.

Parallellimporterade läkemedel

Parallellimport innebär att ett företag som är specialiserat på läkemedelshandel importerar originalläkemedel från andra europeiska länder och ompaketerar redan tillverkade läkemedel så att förpackningar och bruksanvisningar stämmer överens med svenska krav.

Licensläkemedel

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända till försäljning på den svenska marknaden, men där Läkemedelsverket har lämnat ett särskilt tillstånd till försäljning, vanligtvis till en enskild patient. Dessa kan ingå i högkostnadsskyddet efter beslut av TLV. Samtliga licensläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna med automatik utan att ett pris har fastställts av TLV om inte TLV har beslutat något annat.

Extemporeläkemedel

Extemporeläkemedel är specialtillverkade läkemedel för en enskild patient eller patientgrupp. Med hjälp av extemporeläkemedel kan behandlingen anpassas till patientens individuella behov. Endast cirka 1% av alla recept utgörs av extemporeläkemedel och är t.ex. mer vanligt bland väldigt unga barn.

Olika typer av läkemedel

Det finns olika typer av läkemedel, (kemiska, biologiska, växtbaserade, naturläkemedel, avancerade och radioaktiva läkemedel) för att nämna några. Här kan du kort läsa om dessa.

Andra produkter

Medicinteknik, kosmetika, kosttillskott mm är inte läkemedel utan ger sin effekt på andra sätt än läkemedel. Ofta kan t.ex. medicinteknik komplettera ett läkemedel. Här kan du läsa mer om medicinteknik.