Vi blir fler i Sverige som lever längre och vi lever i snitt hela 10 år längre än i början av 1900-talet. Med vårt åldrande följer fysiologiska förändringar vilket innebär en förhöjd känslighet och i förlängningen en ökad risk för läkemedelsbiverkningar. Många av våra äldre har dessutom många olika läkemedel och vårdas även av många olika personer vilket kan öka sannolikheten för komplikationer. Sedan 1990-talet har läkemedelsanvändningen fördubblats bland äldre över 75 år, från 3 läkemedel till mellan 5 och 6 olika preparat per person idag.

Vi på Apoteket har därför tagit fram en rad olika lösningar och stöd för att säkerställa att du använder rätt kombinationer av läkemedel, rätt mängder och doser samt utökat stöd för att förenkla din medicinering.

Fler läkemedelsgenomgångar

Många äldre får sina mediciner utskrivna av olika läkare, och det är ibland svårt för såväl patienten som farmaceuten eller läkaren att ha en överblick över mängden läkemedel en person använder. Det är problematiskt eftersom att det finns läkemedel som interagerar med varandra. Läkemedelsinteraktion betyder att ett läkemedel ett annat läkemedels effekt vilket i sin tur kan skapa oanade problem. Till exempel utebliven eller för stark effekt, biverkningar eller att det hindrar upptaget av ett läkemedel.

För att komma till bot med detta problem är det viktigt att man genomför läkemedelsgenomgångar. En läkemedelsgenomgång är en metod för att se över alla förskrivna och använda läkemedel för en person. Genomförandet av läkemedelsgenomgångar är en viktig och välbehövlig åtgärd som fångar upp läkemedelsbiverkningar redan innan de skapar skador eller problem. Syftet är att säkerställa att läkemedlen är korrekt ordinerade och doserade, och att de inte ger problem eller biverkningar i kombination med varandra.

Läs mer här och boka tid redan idag 

Okloka listan

En del läkemedel bör undvikas till äldre personer på grund av alltför hög risk för biverkningar i denna åldersgrupp. Vi har sammanställt vilka läkemedel det är i dokumentet Olämpliga läkemedel.

Kolla själv här 

Hjälp för ökad följsamhet

Att komma ihåg att ta sin medicin kan verka enkelt. Men har du många läkemedel, med olika doser som kanske ska tas på olika tillfällen under dagen är det inte så enkelt. Därför har Apoteket utvecklat en rad olika lösningar.

Enkla påminnelser i vår app

Du kan i vår app bli påmind om när du kan göra nästa uttag på ett recept eller när det är dags att förnya ett recept.

Sluta sortera läkemedel och förenkla medicineringen

Med vår tjänst DosPac får du alla dagens mediciner i samlade i datummärkta påsar. Du slipper då öppna olika burkar eller trycka ut tabletterna och får en bra översyn över om du tagit dagens medicin eller inte. Du får dessutom medicinen hemlevererad. Detta är även en bra tjänst som förenklar för dig som t.ex. arbetar inom hemtjänsten eller vårdar en anhörig privat. Läs mer om DosPac här och kom igång redan idag! 

Apoteket arbetar för en förändring

Socialstyrelsen har kommit fram till att varje år blir 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Det tycker inte vi är rimligt, och det vill vi vara med och motverka. Tillsammans med PRO och SPF kartlägger Apoteket olämpliga läkemedel i alla Sveriges landsting. På så sätt kan vi öka informationen och sätta tryck på de landsting som fortfarande har allt för stor användning. Genom vårt gemensamma arbete sprider vi kunskap om vilka läkemedel som bör undvikas, och vi kommer fortsätta arbeta för att förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre ska upphöra.

Ett annat vanligt problem för äldre med många läkemedel är det så kallade generiska utbytet. Det innebär att kunden får det billigaste tillgängliga läkemedlet med samma aktiva substans som det som läkaren har förskrivit. Det kan lätt skapa förvirring om läkemedlet byter färg, storlek och namn varje gång det hämtas ut. Därför driver vi, tillsammans med PRO och SPF att ingen över 75 år ska behöva byta sitt läkemedel mot generika. Alla apotek är ålagda att alltid genomföra det generiska bytet. Som kund har man rätt att motsätta sig utbytet, men man krävs då på mellanskillnaden i pris, vilken inte ingår i högkostnadsskyddet och har en negativ påverkan på våra äldre.

Du hittar mer om vårt samarbete med PRO och SPF här