Om ApoteketVår syn på läkemedel / Effekt och säkerhet

Läkemedel – effekt & säkerhet

En av de viktigaste aspekterna av läkemedelsslarv ligger i felaktig användning av själva begreppet läkemedel. På flera håll förekommer det också diskussioner om nyttan av läkemedel och att alternativa metoder skulle kunna vara lika bra, eller till och med bättre. På Apoteket tycker vi att det är viktigt att värna om begreppet läkemedel. Det som skiljer läkemedel från andra preparat är att det finns bevisad effekt. Den distinktionen gör det möjligt för oss att ge tydliga, ärliga råd.


Vad är läkemedel?

Godkända läkemedel är bedömda utifrån effekt, säkerhet och kvalitet. För traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller så kallade medicintekniska produkter gäller andra krav.

Läs mer


Falska läkemedel & kvacksalveri

Oäkta eller förfalskade läkemedel kan vara skadliga eller rent av farliga. Särskilt via illegal näthandel är försäljningen av sådana medel stor.

Läs mer


Försäkring

Om ett läkemedel ger upphov till skada går det att anmäla detta till Svenska Läkemedelsförsäkringen. Dock omfattas inte alla läkemedel av en försäkring, det tycker vi man bör ändra på.

Läs mer