Kattunge och kattmamma

Kattungar avmaskar du upprepade gånger under de första levnadsmånaderna för att undvika återinfektion med spolmask. Första avmaskningen bör göras innan kattungarna är 3 veckor gamla. Därefter ska kattungarna avmaskas varannan till var fjärde vecka, upp till 3 månaders ålder. Här hittar du produkter för avmaskning av din katt.

Under Mina recept kan du även hämta ut dina djurrecept.

Kattungen

Vilket intervall som avmaskningen ska göras beror på vilket avmaskningsmedel du ger. Vissa avmaskningsmedel ger du dessutom vid ett enda tillfälle (engångsdos) medan andra ges tre dagar i rad.

Den unga utekatten avmaskar du sedan ett par gånger per år fram till 2 års ålder. Därefter avmaskar du den unga katten som vuxna katter. Tänk på att kattungar inte smittas av bandmask förrän de själva äter små gnagare.

Tänk på att

Om kattungarna har diarré vid avmaskningstillfället, hinner inte alltid ett läkemedel som ges som engångsdos ha full effekt.

Kattmamman

Kattmamman avmaskas lämpligen i samband med kattungarnas första avmaskning. Är kattmamman en strikt innekatt bär hon sannolikt inte på mask och överför då inte heller någon smitta till kattungarna. Innekatter som aldrig vistas ute behöver därför normalt inte avmaskas.