Precis som för oss människor kan du vaccinera din katt som skydd mot vissa sjukdomar. Sjukdomarna vi vaccinerar katter mot är allvarliga och det finns vaccinationsprogram som du bör följa. Här kan du ta del av information om bland annat kattpest, kattsnuva och rabies. Kontakta din veterinär om du undrar över något.

Det är viktigt att katter blir vaccinerade för att en sjukdom ska förhindras att spridas. Den första vaccinationen gör du tidigt i kattungens liv. Kontakta din veterinär för mer information om hur du ska vaccinera din katt.

I Sverige vaccineras katter rutinmässigt mot kattpest och kattsnuva – kattinfluensa. Det finns också andra sjukdomar som du kan vaccinera din katt mot. Ska du resa utomlands med din katt behövs ytterligare vaccinationer.

Ta kontakt med veterinär

  • För mer information om vaccination
  • Om du planerar att resa utomlands med din katt

På SVA´s (Statens veterinärmedicinska anstalt) hemsida kan du läsa mer om de olika sjukdomar som vi kan vaccinera katter mot.

Kattpest smittar via saliv, urin och avföring

Viruset smittar framför allt direkt via infekterad saliv, urin eller avföring men även indirekt via föremål som den infekterade katten varit i kontakt med.

Kattsnuva - kattinfluensa sprids via direkt och indirekt kontakt

Kattsnuva sprids via direkt eller indirekt kontakt, till exempel nysning, hostning eller föremål som katter varit i kontakt med.

Smittsam bukhinneinflammation - FIP

FIP är en av kattens svåraste sjukdomar. Trots detta utvecklar många smittade katter inga symtom. Misstänker du att din katt har FIP eller att din katt har träffat en infekterad katt bör du kontakta veterinär. Kontakta också veterinär för att fastställa ett eventuellt behov av vaccination.

Vid misstanke om kattleukos – kontakta veterinär

Misstänker du att din katt har kattleukos eller att din katt har träffat en infekterad katt ska du kontakta veterinär. Kontakta också veterinär för att fastställa ett eventuellt behov av vaccination.

Klamydia

Misstänker du att din katt har klamydia eller att din katt har träffat en infekterad katt bör du kontakta veterinär. Kontakta också veterinär för att fastställa ett eventuellt behov av vaccination.

Vaccin mot rabies krävs vid resa utomlands

Ska du resa utomlands med din katt måste den vara vaccinerad mot rabies.