Stress & oro hos katt

Katter precis som människor kommunicerar med feromoner. De avges naturligt och ger information och påverkar beteendet hos andra individer ur samma art. Feromoner är artspecifika, vilket innebär att t ex katter inte påverkas av hundars feromoner. Feromoner kan utsöndras från olika delar av kroppen för olika tillfällen. Vi säljer syntetiska feromoner.