Problem med könsorgan och urinvägar är inget ovanligt hos katter. Här kan du ta del av information och råd om bland annat urinvägsinfektion, juvertumör och livmoderinflammation. Kontakta alltid din veterinär om du misstänker något allvarligare tillstånd hos din katt.

Urinvägsinfektion (UVI) orsakad av bakterier är en åkomma som kan drabba katter. Dock är det vanligare att hund drabbas. En trolig orsak till att katter drabbas i mindre utsträckning är att kattens urinvägar har mycket stor motståndskraft mot bakterieinfektioner. Kontakta veterinär om du misstänker att din katt fått UVI.

Urinvägsinfektion

Tecken på UVI är blod i urinen och att katten gång på gång försöker kissa men liten mängd eller ingen urin kommer ut. Dessa symptom kan du också se vid andra typer av urinvägslidanden som till exempel när en plugg har bildats eller en sten fastnat i urinröret. Merparten av urinvägsinfektioner och framför allt komplicerade och kroniska urinvägsinfektioner måste behandlas med ett lämpligt antibiotikum. Lättare urinvägsinfektioner kan ibland läka av sig självt utan någon antibiotikabehandling.

Ta kontakt med veterinär

  • Om din katt har svårt att kissa.
  • Om du misstänker att din katt drabbats av urinvägsinfektion.

Urinsten

Urinsten kan bildas i hela urinsystemet men vanligen hittar man stenar i urinblåsa och urinrör hos katter. Stenar i njurarna är ovanligt. Att förebygga stenbildning är naturligtvis önskvärt vilket kan ske med hjälp av medicinskt foder. Hur behandlingen utformas vid fynd av urinsten varierar beroende på vilken typ av sten din katt har eftersom stenarna har olika sammansättning. Exempel på stenar är struvit och kalciumoxalat.

Visar din katt tecken på stopp i urinvägarna, det vill säga den försöker kissa men kan inte, ska du omgående kontakta veterinär. I det akuta läget tömmer veterinären urinblåsan, undersöker och bedömer kattens hälsotillstånd för att sedan kunna sätta in behandling. Din veterinär rekommenderar sedan ofta ett foder som kan lösa upp och förebygga nya stenar.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din katt har urinsten.
  • Om din katt visar tecken på att inte kunna kissa.

Honkatter kan få tumörer i juvret eller livmodersinflammation. När en livmoder blir infekterad med bakterier bildas var som fyller livmodern. Tillståndet kallas för pyometra och kan drabba honkatter. Kontakta din veterinär om du upptäcker knölar och misstänker juvertumör. Detsamma gäller vid misstanke om livmoderinflammation.

Juvertumör 

Honkatter kan få tumörer i juvret. Om du upptäcker knölar bör du kontakta veterinär. Juverknölar (tumörer) behöver inte nödvändigtvis vara farliga eller livshotande, men oftast väljer man att operera bort dem innan de har blivit alltför stora.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du upptäcker knölar på din katt.

Livmoderinflammation

När en livmoder blir infekterad med bakterier bildas var som fyller livmodern. Tillståndet kallas för pyometra och kan drabba honkatter. Det är främst äldre djur som får pyometra. Åkomman kan inte uppstå hos kastrerade katter eftersom livmodern är bortopererad. Tecken på en livmoderinflammation är ett mer eller mindre påverkat allmäntillstånd ibland i kombination med en flytning från könsöppningen.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker livmoderinflammation.
  • Om din katt dricker och kissar ovanligt mycket eller är trött.

Katter blir könsmogna runt 6 månaders ålder. Detta varierar dock bland annat beroende på ras, kön och när på året katten är född. Kattens reproduktionscykel styrs av dagsljusets längd. Om din katt inte används i avel är rekommendationen ofta att den bör kastreras. Det gäller både hon- och hankatter. P-piller är ett alternativ om honkatten ska användas i avel.

Könsmognad

Med tilltagande dagsljuslängd på våren kommer katten vanligtvis i brunst, det vill säga den blir parningsvillig, vid en tidigare ålder än under hösten med kortare dagsljuslängd. Hannar har en tendens att bli könsmogna något senare än honor. Hos honkatter säger man ofta att den löper i stället för brunst.

En honkatt i brunst det vi säga som löper uppvisar tecken som intensivt jamande (skrikande), mycket ömhetskrävande, rullar runt på golvet, står med böjda framben och bakbenen högt och trampar. Löpet varar 5-8 dagar.

Om din katt inte används i avel är rekommendationen ofta att den bör kastreras. Detta gäller både hon- och hankatter.

P-piller är ett alternativ om honkatten ska användas i avel. P-piller ger du i normala fall till din katt en gång per vecka. Du ska alltid ge på samma veckodag. Tänk på att vissa honkatter kan börja löpa redan efter ett par dagar om du missar att ge p-piller en gång. P-pillret eller hormonbehandlingen ”släcker” brunstbeteendet. Dock bör en honkatt inte stå på p-piller kontinuerligt under flera år bland annat på grund av ökad risk för juvertumörer och livmoderinflammation. Ibland rekommenderar veterinär p-piller vid andra tillfällen och i annan dosering, till exempel mot ökad könsdrift.

Dräktigheten hos katt varar cirka 65 dygn.