Hörselkollen

I dagsläget finns inga inplanerade hörselkollstillfällen.

Nedsatt hörsel är ett problem som finns bland alla åldersgrupper och man räknar med att ungefär var tredje person över 60 har en hörselnedsättning enligt SCB:s årliga undersökningar. Därför erbjuder vi hörseltest hos oss med samarbetspartnern Audika.

Det fria valet – hur går det till?

Audika arbetar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Uppsala, Östergötland och Skåne. Detta är en del av Vårdval hörsel som innebär att regionen möjliggör för privata kliniker att utföra hörselvård.

I Stockholm och Skåne finns "Fritt val"/"Det fria valet" som innebär att du kan välja att prova ut hörselhjälpmedel ur Audikas sortiment och använda en så kallad hörselcheck/rekvisition för hela eller delar av kostnaden.

Vårdval

Vårdval finns i dag i fyra landsting/regioner: Skåne, Stockholms län, Uppsala län och Östergötland. Vårdval inom hörselområdet innebär att personer som behöver hörselhjälpmedel får möjlighet att själv välja mellan flera olika vårdgivare som är auktoriserade (godkända) av landstinget/regionen.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19

Representant från Audika som genomför Hörselkollen kommer att bära rekommenderad skyddsutrustning (visir, handskar och ev. munskydd) vid genomförande av testet. All utrustning som används på plats kommer att rengöras före och efter alla tester. Vi följer regelbundet Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fördjupad information

Du kan få mer information om att få hörapparat och andra hörhjälpmedel på 1177:s hemsida. Läs mer här.