Hörselkoll

Nedsatt hörsel är ett problem som finns bland alla åldersgrupper och man räknar med att ungefär var tredje person över 60 har en hörselnedsättning enligt SCB:s årliga undersökningar. Därför erbjuder vi hörseltest hos oss med samarbetspartnern Audika.

Audika arbetar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Uppsala, Östergötland och Skåne. Detta är en del av Vårdval hörsel som innebär att regionen möjliggör för privata kliniker att utföra hörselvård. I Stockholm och Skåne finns "Fritt val"/"Det fria valet" som innebär att du kan välja att prova ut hörselhjälpmedel ur Audikas sortiment och använda en så kallad hörselcheck/rekvisition för hela eller delar av kostnaden.

Vårdval

Vårdval finns i dag i fyra landsting/regioner: Skåne, Stockholms län, Uppsala län och Östergötland. Vårdval inom hörselområdet innebär att personer som behöver hörselhjälpmedel får möjlighet att själv välja mellan flera olika vårdgivare som är auktoriserade (godkända) av landstinget/regionen.

Fritt val av hjälpmedel

I Stockholm och Skåne finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får en viss summa pengar från landstinget/regionen för att själv köpa hörapparater eller andra hörhjälpmedel. Det kallas för att du får en rekvisition.
Rekvisitionen brukar vara några tusen kronor för en hörapparat. Du kan också lägga till egna pengar och köpa en dyrare apparat än du annars skulle kunna få.

Fördjupad information

Du kan få mer information om att få hörapparat och andra hörhjälpmedel på 1177:s hemsida. Läs mer på här.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19
Representant från Audika som genomför Hörselkollen kommer att bära rekommenderad skyddsutrustning (visir, handskar och ev. munskydd) vid genomförande av testet. All utrustning som används på plats kommer att rengöras före och efter alla tester. Vi följer regelbundet Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hörselkoll på utvalda apotek

I dagsläget finns inga inplanerade hörselkollstillfällen.

Server online