Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Panocod

   500 mg/30 mg tabletter, 500 mg/30 mg brustabletter

   Bipacksedel

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller läkemedlet?

   1 tablett/brustablett Panocod innehåller som verksamma ämnen paracetamol 500 mg och kodein 30 mg.


   I Panocod tabletter är övriga ingående ämnen: stearinsyra, magnesiumstearat, polyvidon, cellulosa (mikrokristallin), stärkelse, talk, kaliumsorbat, majsstärkelse och kroskarmellosnatrium.


   I Panocod brustabletter är övriga ingående ämnen: sorbitol, sackarinnatrium, citronsyra, natriumbikarbonat, natriumlaurylsulfat, natriumkarbonat (vattenfri), polyvidon och dimetikon.
   Varje brustablett innehåller 388 mg natrium.

   Hur verkar Panocod?

   Panocod har smärtlindrande och febernedsättande effekt. Panocod kan användas av personer som har känslig mage eller magsårsbesvär.

   Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

   sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma

   Information lämnas av

   Vad används Panocod för?

   Panocod tabletter och brustabletter används mot värk och smärttillstånd av olika slag hos vuxna.

   När ska Panocod inte användas?

   Panocod ska inte användas av personer som lider av gallvägsbesvär eller är överkänsliga mot paracetamol, kodein eller något av hjälpämnena i Panocod.
   Panocod ska inte användas vid amning.

   Att tänka på innan och när Panocod används

   Ta aldrig mer Panocod än vad som står under doseringsanvisningen. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, ska du inte använda Panocod utan att först tala med läkare eller apotek.
   Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk. Använd inte Panocod utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panocod. Använd inte Panocod tillsammans med alkohol.
   Leverskada kan uppträda även vid lägre doser, efter kortare tids behandling och då inga andra problem med levern föreligger.


   Om man använder Panocod under lång tid finns risk för beroendeutveckling.


   Om du har astma bör du rådgöra med läkare innan behandling med Panocod påbörjas.


   På grund av sitt natriumsaltinnehåll ska Panocod brustabletter inte användas om saltfattig kost ordinerats och kan också vara olämpliga för dem som har högt blodtryck eller dålig hjärt/njurfunktion.

   Tillvänjningsrisken med kodein jämfört med morfin är ringa men bör ej förbises.

   Graviditet

   Långvarig behandling under graviditet kan påverka fostret. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Amning

   Panocod ska inte användas vid amning. Rådgör med läkare innan användning under amning. Läkemedlet går över i modersmjölk och påverkan på spädbarn som ammas har förekommit i sällsynta fall. Lägsta effektiva dos av Panocod bör därför användas. Kontakta närmaste sjukvårdsinrättning om ditt barn uppvisar symtom som kan vara tecken på läkemedelspåverkan, såsom slöhet, små pupiller, svårigheter att amma, slapp muskulatur eller andningspåverkan.

   Trafikvarning

   Vid behandling med Panocod kan reaktionsförmågan nedsättas, och du kan bli trött och dåsig, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotektspersonal om du är osäker.

   Vad ska du undvika när du använder Panocod?

   Behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel/naturläkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Panocod:

   • Kinidin (som används vid störningar av hjärtrytmen)

   • Neuroleptika (som är en grupp av läkemedel för vissa psykiska sjukdomar)

   • Antidepressiva läkemedel (används vid depressioner)

   • Warfarin (blodförtunnande läkemedel). Kontakta läkaren om du tar fler än 2 brustabletter/tabletter Panocod per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • Kloramfenikol för injektion (läkemedel mot bakterieinfektioner). Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat användas.

   • Probenecid (används vid gikt)

   • Vissa läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)

   • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • Kolestyramin (läkemedel mot höga blodfetter), Panocod och kolestyramin bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • Johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)

   • Metoklopramid (läkemedel mot illamående)


   Samtidigt bruk av alkohol ska undvikas på grund av risk för nedsatt andningsfunktion.
   Ta inte samtidigt andra läkemedel som innehåller paracetamol!

   Doseringsanvisning

   Observera! Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker.
   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Vanlig dos för vuxna är 1-2 tabletter eller brustabletter 1-4 gånger dagligen, högst 8 tabletter eller brustabletter per dygn.
   Brustabletten löses i ett halvt glas vatten.

   Vad händer om du tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformations­centralen (tel. 112). Vid kraftig överdosering ska sjukhus omedelbart kontaktas (risk för leverskada). Det finns risk för leverskada även om man mår bra. Det är viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt om eventuell leverskada ska förhindras.

   Biverkningar

   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Trötthet, illamående, förstoppning.

   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas): Kramp i gallvägarna kan förekomma hos personer som har benägenhet för detta.

   Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion. Allergiska reaktioner såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljningssvårigheter (angioödem).

   Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas): Inflammation i bukspottkörteln, allergichock (anafylaktisk chock).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer): Agranulocytos (drastisk minskning av de vita blodkropparna), inflammation i levern som kan leda till leversvikt, hud-och slemhinneförändringar (som kan vara allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).


   Vid allergiska reaktioner bör du sluta ta Panocod och ta kontakt med läkare. Leverskada vid användning av paracetamol har uppträtt i samband med alkoholmissbruk. Vid långtidsbehandling kan risken för njurskador inte helt uteslutas.

   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Brustabletterna bör förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


   Senaste revision.

   2012-10-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Panocod®

  Tablett 500 mg/30 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 109223
  • Tillverkare: Sanofi AB

  89,66 kr

  Jämförspris: 0,90 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?