Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Mini-Pe

   tabletter, 0,35 mg

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller läkemedlet?

   Verksamt ämne: Noretisteron 0.35 mg. Övrigt: Majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, laktos monohydrat.

   Hur verkar läkemedlet?

   Mini-Pe tillhör den typ av p-piller, som kallas "mini-piller". Mini-pillret har fått sitt namn därför att varje tablett endast innehåller en liten mängd av hormonet gestagen. Mini-Pe förhindrar graviditet, först och främst därför att gestagenet förvandlar slemmet i livmoderhalsen till en "propp", som sädescellerna inte kan tränga igenom. Livmoderslemhinnan blir tunnare och mindre kärlrik än normalt. Mini-Pe förhindrar dessutom ägglossningen, men inte i samma omfattning som kombinerade preventivtabletter.

   Tabletterna skall tas varje dag (helst vid samma tidpunkt), även under menstruationen, och metoden är då nästan lika säker som med vanliga p-piller.

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Information lämnas av

   Användningsområde

   Preventivmedel.

   När skall läkemedlet inte användas

   Använd inte Mini-Pe om du är överkänslig mot något av innehållsämnena eller om du har eller har haft onormala blödningar från underlivet.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   Du bör informera din läkare/barnmorska om du har eller har haft någon av nedanstående sjukdomar eftersom behandling med mini-piller då endast bör ske under sträng läkarkontroll.

   • leversjukdom

   • epilepsi

   • tidigare graviditetsdiabetes

   • utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern)

   Det skydd som Mini-Pe ger mot utomkvedshavandeskap är inte fullt lika effektivt som mot normala graviditeter. Du bör därför kontakta din läkare om menstruationen uteblir eller om du får ihållande, lågt sittande magsmärtor under behandlingstiden.


   Om du kräks eller har diarré, eller om du behandlas med medicinskt kol under behandling med Mini-Pe kan man inte vara säker på att hormonet tas upp i kroppen och därför minskar säkerheten. En annan form av skyddsmedel bör då användas under den tiden samt under den följande veckan.


   Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) bör inte användas under medicinering med Mini-Pe på grund av risk förminskad effekt av p-pillret. Informera din läkare veckorna innan behandlingsstart.


   Om det går mer än 60 dagar efter senaste menstruationen utan att en ny blödning inträffar bör du kontrollera att du inte är gravid genom ett graviditetstest. Uteblir menstruationen även fortsättningsvis, rekommenderas att graviditetstesten upprepas. Vid upprepad negativ graviditetstest och fortsatt utebliven menstruation, tyder det på att ägglossningen har hämmats, vilket hos vissa kvinnor är en naturlig följd av behandlingen. Tala med din läkare eller barnmorska.


   Om du blir sjuk och behöver behandling hos en läkare, som inte vet att du tar mini-piller, kan det vara viktigt att läkaren får denna upplysning. Tala därför om för den läkaren, som behandlar dig att du använder mini-piller.


   Risken för bröstcancer tilltar generellt med tilltagande ålder. Under p-pillerbehandling är risken för diagnosen bröstcancer något ökad. Det förväntade antalet bröstcancerfall/10 000 i olika åldrar, för kvinnor som använder p-piller respektive för kvinnor som aldrig använt p-piller, har beräknats till 4,5/4 (16-19 år), 17,5/16 (20-24 år), 48,7/44 (25-29 år) 110/100 (30-34 år), 180/160 (35-39 år) och 260/230 (40-44 år). Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med p-pilleranvändning liten. Den ökade risken för bröstcancer försvinner gradvis inom 10 år efter avslutad behandling och är inte relaterad till behandlingstidens längd utan till kvinnans ålder vid användningen av p-piller.

   De bröstcancerfall som upptäckts hos p-pilleranvändare tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt p-piller.

   Den begränsade information som finns antyder att detta också kan gälla för mini-piller.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av behandling med mini-piller under graviditet. Rådgör därför med läkare om Mini-Pe tagits under graviditet.

   Amning

   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Mini-Pe under amning. Behandling med Mini-Pe bör ej påbörjas under de första sex veckorna av amningen.

   Trafikvarning

   Ej relevant

   Vad skall Du undvika när Du använder detta läkemedel?

   Vissa typer av läkemedel kan påverka effekten av mini-piller, t ex antibiotika, antiepileptika (medel vid epilepsi), griseofulvin (svampmedel i tablettform), rifabutin och rifampicin (tuberkulosmedel). Behandlande läkare behöver därför känna till annan medicinering.

   Doseringsanvisning

   Den första tabletten tas på menstruationens första dag, oavsett om du tidigare tagit p-piller eller ej. Därefter tas en tablett dagligen på ungefär samma tidpunkt på dygnet.

   Som första tablett tas en av de tabletter, där veckodags-markeringen på tablettkortet motsvarar den aktuella veckodagen. Därefter tas en tablett dagligen i den ordning de ligger i pilens riktning.

   Nästa tablettkarta används när den föregående kartan har använts.

   Exempel: Om den sista tabletten på en tablettkarta tas på en måndag, påbörjas nästa tablettkarta med en tablett märkt "tisdag". Det skall alltså inte vara något uppehåll mellan tablettkartorna.

   Det är mycket viktigt, att tabletterna tas varje dag, även under menstruationen, även om menstruationen är förlängd, och även om en sparsam blödning uppträder mellan två menstruationer.

   Skyddseffekten inträder redan första behandlingsdagen om tabletterna tas enligt doseringsanvisningen.

   Glömd tablett: Om du skulle glömma en tablett skall du ta denna så snart du upptäckt det. Om mer än 27-30 timmar förflutit mellan två tablettintag kan skyddseffekten ha upphört och kompletterande skydd bör då användas tillsammans med Mini-Pe under den närmaste veckan. Nästa tablett tas vid ordinarie tidpunkt.

   Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel, eller om barn har fått i sig läkemedel av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

   Vanliga biverkningarär oregelbundna blödningar, utebliven menstruation samt bröstspänningar.

   Mindre vanliga biverkningarär huvudvärk, nedstämdhet och illamående.

   Låga doser av ämnen av denna typ som inte helt hämmar äggstockens aktivitet kan ge cystor på äggstockarna. Sådana cystor försvinner oftast spontant.

   Om du märker en eller flera oönskade effekter av Mini-Pe, som inte står på denna bipacksedel, skall du tala om det för din läkare.

   Hållbarhet

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG

   Om du gör ett uppehåll med mini-pillren och inte önskar att bli gravid, kom då ihåg att använda ett annat skyddsmedel.

   Senaste revision.

   2014–04–15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mini-Pe®

  Tablett 0,35 mg 3 x 28 styck Blister

  • Varunummer: 175323
  • Tillverkare: Pfizer AB

  130,50 kr

  Jämförspris: 1,55 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?