Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Intervet GesmbH

   Siemensstraße 105

   A-1210 Wien

   Österrike

   Intervet Productions S.A.

   Rue de Lyons

   FR-27460 Igoville

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Axilur vet. 2,5% oralsuspension

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Infektion med fullvuxna stadier och larvstadier av Ostertagia spp., Oesopgagostomum spp., Hæmonchuscontortus, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., nematodirus spp., Chabertiaovina, Bunostomum spp., Gaigeria pachyscelis, Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Muelleriuscapillaris och Moniezia spp. Vid infektion med Moniezia spp. krävs dubbla normaldosen för effekt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Får

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 ml Axilur vet. 2,5% oralsuspension innehåller 25 mg fenbendazol.

   Vanlig dosering är 5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 1 ml Axilur vet. 2,5% oralsuspension per 5 kg kroppsvikt som engångsdos.

   Behandling av infektion med Moniezia spp. görs med dubbel dos, 10 mg fenbendazol per kg kroppsvikt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att garantera korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

   Den orala suspensionen ges direkt i munnen eller inblandad i djurets vanliga foder.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 14 dagar

   Mjölk: 6 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring upp till tio dagar efter avslutad behandling.

   Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

   Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:

   • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

   • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

   • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.

   Dräktighet och laktation

   Kan användas under dräktighet och laktation.

   Överdosering

   Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

   Blandbarhet

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   1000 ml flaska.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Telefon: 08-522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Axilur® vet.

  Oral suspension 2,5 % 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 420034
  • Tillverkare: Intervet AB

  584,50 kr

  Jämförpris: 0,58 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?