Kräkningar

Att din hund kräks ett par gånger behöver inte betyda att det är något farligt. Det kan helt enkelt vara så att din hund har fått i sig något olämpligt som den behöver bli av med. Ibland kan hunden få både kräkningar och diarré samtidigt. Här får du reda på när du bör kontakta veterinär.

Ta kontakt med veterinär om

  • Misstanke om främmande kropp
  • Påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet)
  • Blodtillblandad kräkning
  • Om det är en valp/kattunge under 6 månader som kräks upprepade gånger
  • Hunden inte vill äta eller dricka
  • Hunden kräkts mer än 2 dagar
  • Kräkningar fortgått mer än 2 dagar trots egenvård
  • Hunden/katten inte får behålla vätska
  • Misstanke om förgiftning eller biverkning av medicin
  • Du känner dig osäker

Medicinbiverkan

Illamående och kräkning kan också uppkomma i samband med medicinbehandling. Vissa hundar reagerar med dålig mage av antibiotika precis som vi människor. Detta beror på att magen och tarmens mikroorganismer kan komma i olag i samband med antibiotikabehandlingen.

Främmande kropp

Vissa hundar leker gärna häftigt/tuggar sönder leksaker och andra föremål som de kan svälja. Det betyder att något som din hund svalt ner till exempel leksak, strumpa eller sten fastnat i magsäck eller tarm och kan inte passera. Detta är ett allvarligt tillstånd och finns misstanke om detta så ska du omedelbart kontakta veterinär.