Känslig mage

Vissa hundar har ”känslig mage” och får återkommande problem från magen och tarmen. Det kan till exempel vara slemmiga och blodiga diarréer, bullrig orolig mage och kräkningar. Det som utlöser anfallen kan vara något ämne din hund får i sig med fodret som den inte tål, och alltså är överkänslig mot. Se till att en veterinär utreder orsaken till besvären.

I vissa fall kan man behöva byta foder

Misstänker du att din hund har en foderöverkänslighet bör du kontakta veterinär. I dessa fall görs ofta en ordentlig utredning av din hund för att fastställa vad orsaken till problemet är och komma fram till rätt behandling. Det kan till exempel vara att byta till ett mer lättsmält foder. I vissa fall kan man behöva byta foder ett flertal gånger för att slutligen hitta ett foder som just din hund tål. I dessa fall följer man ett strikt program i samråd med din veterinär. Utredningen av din hund kan också visa på andra bakomliggande orsaker.

Orsakad av stress

Vissa hundar reagerar negativt på stress och får diarré vid till exempel resor, utställningar med mera. Det kan då vara aktuellt att se över dessa specifika situationer om det är något som kan undvikas eller lösas på annat sätt. Det kan också fungera att inför dessa situationer ge din hund ett medel som normaliserar avföringen. Orsakas diarrén av stress i samband med bilresa kan du prova att använda en produkt som innehåller feromoner. Detta kan göra att hunden känner sig tryggare och mer tillfreds med situationen.

Medicinbiverkan

Precis som för oss människor kan magen och tarmens mikroorganismer komma i olag i samband med antibiotikabehandling så att resultatet blir diarré och illamående/kräkningar.

Ta kontakt med veterinär om

  • Du misstänker att din hund är foderallergisk.
  • Du misstänker medicinbiverkan.
  • Din hund har känslig mage och du inte vet vad orsaken är.